18-09-2018 | Birgitte Aabo , baa@finansforbundet.dk  

Vanedannende at være tillidsmand

Det er superspændende at være fællestillidsmand og MAB’er, synes 57-årige Frank A. Olsen, der i Nets har en høj koncentration af it-ansatte i medlemsskaren. Han har oplevet karrieremulighederne i det faglige arbejde folde sig ud i sin tyveårige karriere som tillidsmand.

Inden længe skal der vælges nye tillidsmænd hos Nets, og forinden får Frank A. Olsen travlt med at finde medlemmer, der vil stille op.

"Enkelte melder sig selv, men de fleste stiller op på opfordring, så der er lidt benarbejde forud for valget for mig og resten af tillidsmandsgruppen," siger fællestillidsmanden.

For tyve år siden blev han selv indrulleret i det faglige arbejde på samme måde. Dengang sad han i kundeservice og passede sit job ved siden af, men siden 2004 har han været fuldtidsbeskæftiget med det faglige arbejde, for det foldede sig ud lidt efter lidt og blev hans karrierevej.

"Det var ikke noget jeg oprindeligt havde et bevidst valg om, men nye muligheder lagde sig til rette som trædesten over åen, og jeg fulgte dem," siger 57-årige Frank A. Olsen, der undervejs også har oplevet at føle sig halvt kuppet til at tage poster, fordi ingen andre ville.

Han har siddet i kredsbestyrelsen og i Finansforbundets hovedbestyrelse i en periode, og er fortsat medlem af forbundets Internationale Udvalg. I Nets er han formand i den faglige personaleforening, sidder i samarbejdsudvalget og er medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem.

"Som jeg også siger, når jeg opfordrer kolleger til at stille op som tillidsmand, så giver det et indblik bag facaden i virksomheden. Man kommer til at opleve den på en måde, som man ikke har oplevet den før og får indsigt og mulighed for at påvirke tingene. Det er superspændende – ja, vanedannende."

Mange it-medlemmer

Blandt de godt 550 medlemmer af Finansforbundet, som han er fællestillidsmand for, er flertallet beskæftiget med it, og han har også været formand for It-klubben i forbundet.

"Der er nogle særlige forhold, der gør sig gældende for it-ansatte, for it-maskineriet i Nets kører døgnet rundt. Det afspejler sig i, at vi bruger i tillidsmands-gruppen bruger meget krudt på at sørge for, at reglerne for vagter udenfor normal arbejdstid bliver overholdt."

Også outsourcing og internationalisering fylder meget i billedet:

"Det er en udvikling, der bare fortsætter, og den ændrer på it-medarbejdernes arbejdsopgaver og på hele setuppet for it-området. Det øger selvfølgelig også it-medarbejdernes job-usikkerhed, og de skal hele tiden være parate til mange ændringer og fleksibilitet. Vi har samtidig  et konstant flow af konsulter fra andre lande igennem virksomheden, ikke mindst indere,"  siger fællestillidsmanden, der gætter på, at der i hvert fald er en halv snes forskellige nationaliteter ansat i virksomheden.

"Som tillidsmænd skal vi tilpasse os de nye tider, og vi holder allerede vores intro for nye medarbejdere både på dansk og på engelsk. Langt det meste interne kommunikation og vores IntraNets er på koncernsproget engelsk, og vi taler også engelsk, når vi mødes i samarbejdsudvalgene på tværs af koncernen," siger Frank A. Olsen, og slutter af med en opfordring:

"Vi får stadig flere medlemmer, der skal serviceres på engelsk, så det bør måske ikke vare så længe før fagforeningsengelsk kommer på grundskemaet for Finansforbundets tillidsmandsuddannelse?"