13-02-2019    

Slut med dobbelt medlemskab

Finansforbundet har i en årrække haft en dobbelt medlemskabsaftale med PROSA, som nu har opsagt aftalen for så vidt angår nye medlemmer.

​​ Aftalen kom i sin tid i stand som et led i, at PROSA blev optaget i FTF.

Prosa har nu opsagt aftalen for så vidt angår nye medlemmer. Det er således ikke længere muligt at opnå dobbeltmedlemsskab, men eksisterende dobbeltmedlemmer har mulighed for at bevare medlemskabet på de eksisterende vilkår, så længe de er ansat indenfor den tidligere aftales dækningsområde.

Det vil sige it-medarbejdere i virksomheder, der er overenskomstdækket af Finansforbundet, og som er under tilsyn af Finanstilsynet, samt selskaber der primært ejes af, og primært udfører arbejde for disse virksomheder.

Ved spørgsmål kan forhandlingsafdelingen kontaktes på telefonnummer:

​32 96 46 00