23-10-2018 | Carsten Jørgensen , cjo@finansforbundet.dk , Birgitte Aabo

Klar til en tur i helikoptoren

Kristoffer Marchmann, 30 år og med fire års erfaring som tillidsmand og halvandet år som MAB’er i Fynske Bank blev tændt af det fagpolitiske arbejde, da han deltog i Finansforbundets landsmøde i 2017. Derfor er han nu trådt ind i Kreds Vests bestyrelse.

​​​​​​Da Kristoffer Marchmann i 2014 blev valgt som tillidsmand i Fynske Bank i Svendborg blot 26 år gammel, var motivationen at varetage kollegernes interesser bedst muligt. Han fik plads i Samarbejdsudvalget og begyndte at holde af at kigge på problemstillinger lidt mere oppefra. 

I foråret 2017 stillede han op, da der skulle vælges medarbejderrepræsentanter til bankens bestyrelse, han blev valgt og nyder også dette hverv med at få endnu mere indsigt i og tage del i bankens strategiske beslutninger.

Undervejs havde der været følere for at få ham til at gå ind i Kreds Vests bestyrelse, der som bekendt repræsenterer mindre og mellemstore finansvirksomheder vest for Storebælt. Kristoffer følte sig dengang rigeligt udfordret af tillidsmandsarbejdet og havde heller ikke helt styr på, hvad kredsens rolle egentlig var. Men da han deltog i Finansforbundets landsmøde på Nyborg Strand i september 2017, som en del af Kreds Vests delegation, skete der noget.

"Landsmødet satte mere ild i mig i forhold til at vil arbejde med den politiske proces og påvirke vilkårene for finansansatte i en positiv retning", fortæller Kristoffer.

Efter at have fulgt kredsens arbejde fra sidelinjen og deltaget i et par af kredsbestyrelsens møder for at vurdere, om det var noget for ham, trådte han ind i bestyrelsen efter sommerferien i år.

"Jeg har fundet ud af, at der er gode og interessante muligheder for at påvirke det politiske arbejde i den rolle. Samtidig får jeg nu større viden om, hvad der sker i andre pengeinstitutter, som kan komme mine egne kolleger og min arbejdsplads til gavn".

Som MAB'er har han fået nye indsigter og været 'oppe i helikopteren' i forhold til virksomheden. Nu glæder han sig over også at være 'oppe i helikopteren' i forhold til hele det finansielle område og være med til at påvirke, hvordan Finansforbundet skal arbejde.

Nærvær og trivsel

Især er Kristoffer Marchmann optaget af at bevare nærvær mellem mennesker i sektoren, som han oplever er under pres i en tid med stadig øget fokus på digitalisering:

"Et pengeinstitut som min arbejdsplads er ikke mindst udfordret af den konstante strøm af reguleringer fra Finanstilsynet og via lovgivningen. Vi skal passe på, at de mange reguleringer ikke er med til at udkonkurrere pengeinstitutter, som skaber nærvær og værdi i lokalsamfundet," siger han.

Et andet hjertebarn er det holdbare arbejdsliv og balancen mellem arbejde- og privatliv.

"Vi skal have det godt, når vi går på arbejde. Mange føler sig pressede, og det afspejler Finansforbundets nylige trivselsundersøgelse jo også. Vi skal blive klogere på hvorfor, og på hvordan vi løser det".

Selv har han haft en del af se til som erhvervsrådgiver, men den del kommer til at fylde mindre fremover.

"Aftalen med min arbejdsgiver er, at jeg senest ved årsskiftet får en mere supporterende rolle. Jeg skal altså ikke længere have en hel kundeportefølje at tage mig af - det kan simpelthen ikke fungere, når jeg skal være væk så mange dage til forskellige aktiviteter i fagligt regi", siger Kristoffer Marchmann.