23-01-2019 | Carsten Jørgensen , cjo@finansforbundet.dk  

Hvor fleksibelt skal arbejdet være?

Arbejdstid, arbejdssted og løn granskes i forhold til, hvor fleksible rammerne skal være i den næste overenskomst

Hvordan forholder du dig til "Flextid" og dine muligheder for at bruge dine opsparede timer? Skal mulighederne for at arbejde andre steder forbedres? Og skal anciennitet tælle mere end funktion i lønsystemet?

Det er nogle af de spørgsmål, som et projekt om fleksibilitet i overenskomsten er i gang med at undersøge.

"Vi er gentagne gange ved overenskomstforhandlinger blevet mødt med et ønske fra arbejdsgiverne om, at de ønsker mere fleksible rammer. Men når man spørger ind til det, er virksomhederne - og heller ikke os selv i Finansforbundet - afklaret om, hvor fleksible rammerne skal være. Derfor har vi sat gang i et fleksibiliseringsprojekt forud for de næste overenskomstforhandlinger i 2020", siger Mette Bond, konsulent i Jura og Forhandling i Finansforbundet.

Hun leder projektet, der i de kommende måneder undersøger medlemmernes holdning til fleksibel arbejdstid, forskellige arbejdssteder og et anderledes lønsystem end det eksisterende.

Konkret har man i januar gennemført en undersøgelse blandt nogle tusind medlemmer af Finansforbundet, om hvordan de forholder sig til mere fleksible rammer i hverdagen. Desuden er der lokalt i forbundets kredse – blandt andet Sydbank Kreds – gennemført gruppeinterviews med tillidsmænd og medlemmer.

"Da vi forventer, at Finansforbundet både fra centralt hold og lokalt vil blive mødt af arbejdsgiverkrav om mere fleksibilitet ved de kommende overenskomstforhandlinger i 2020, er det vigtigt, at vi kender medlemmernes holdning til fleksibilisering", siger Mette Bond.

Fleksibiliseringsprojektet er nedsat af Finansforbundet, men man samarbejder med FA (Finanssektorens Arbejdsgiverforening) i forhold til at involvere virksomhedsledelserne i undersøgelserne. FA får samtidig adgang til resultaterne af forbundets medlemsundersøgelse om fleksibilisering.