24-06-2019 |  Birgitte Aabo, journalist Finansforbundet

Holder 1-1 møder med kollegerne

Som tillidsmand for anden gang har Susanne Døssing taget nye metoder i brug for at have føling med sine kolleger og deres trivsel.

Med op til 100 arbejdsdage på farten årligt, har tillidsmand Susanne Døssing indført tilbud om årlige 1-1 møder med samtlige kolleger. Hun forsøger at fange omkring 15 af dem hvert kvartal for løbende at have en fornemmelse af stemningen i huset.

"Vores arbejdsplads er ikke som de fleste i finanssektoren. Mange af os – også jeg selv - har mange dage ude af huset. Derfor tilbyder jeg samtalerne for at sikre mig, at jeg hører, hvad der optager og er relevant for den enkelte," siger 52-årige Susanne Døssing, der er chefkonsulent i Finanssektorens Uddannelsescenter i Skanderborg.

Ved møderne, som varierer meget i længde, stiller hun kollegerne åbne spørgsmål og beder dem nævne de tre fedeste ting ved at være på arbejdspladsen og også to ting, der eventuelt kunne gøres noget ved.

"Det kan være alt muligt, der kommer frem på den måde. Nogle ting af mere generel karakter, som parkeringsmuligheder eller støj fra kopimaskiner. Andre ting er mere personlige, og jeg kan eventuelt tage dem op i anonymiseret form. Det giver mig en god føling med, hvordan kollegerne har det."

På posten for anden gang

Det er Susanne Døssings anden runde som tillidsmand, hun debuterede i rollen som 23-årig og nyuddannet i Danske Bank. Det var en tid med store fusioner og topstyring, og der blev lagt mærke til hendes evne til at stille spørgsmål til ledelsen uden for mange omsvøb.

"Jeg har altid haft et stort retfærdigheds-gen og ikke været nervøs for at stille de spørgsmål, jeg manglede svar på eller sige min mening. Men det var da voldsomt at opleve de store prikkerunder, der fulgte, i så unge en alder og være med til fyringer," siger Susanne Døssing.

En lille forskel

Hun holdt en pause fra tillidshvervet i et par årtier, før hun for fire år lod sig vælge til posten igen på sin nuværende arbejdsplads, hvor hun i forvejen sad i samarbejdsudvalget.

"Samarbejdet på tværs af hierarkiet er vigtigt i en organisation. Det er også spændende at være tættere på beslutningerne og have mulighed for kunne påvirke og give ledelsen sparring på, hvordan de evt. bedst bliver modtaget og implementeret. Det giver mig også en følelse af tilfredsstillelse, hvis jeg kan gøre en lille forskel til det bedre for mine kolleger."

Når hun tænker tilbage på sin tid som ung tillidsmand og sammenligner med i dag, synes hun, at hun dengang løb ind i flere konflikter.

"Jeg er blevet bedre til at kommunikere, erfaringen og min personlige udvikling har gjort en forskel på det punkt. Jeg er blevet bedre til at læse mennesker."

Ekstra opmærksom på kolleger

Før hun accepterede at blive tillidsmand igen, havde hun overvejelser i forhold til, om det kunne influere negativt på hendes kontakt med kollegerne, som der totalt er 58 af i Finanssektorens Uddannelsescenter:

"Jeg var lidt bekymret for, om det at jeg var tillidsmand for hele organisationen – og også i en vis forstand for ledelsen – kunne betyde at der var ting, jeg ikke fik samme indsigt i som tidligere. Men der har ikke været nogen forskel."

Tværtimod er Susanne Døssing kommet tættere på nogle af de kolleger, hun ikke havde helt så meget kontakt med tidligere.

"Med posten kommer der en helt naturlig øget opmærksomhed på kollegerne. Så snart jeg fornemmer, at noget ikke er, som det skal være, tager jeg fat i folk og stiller mig til rådighed."