19-05-2016 | Elisabeth Teisen , et@finansforbundet.dk  

De unge er individualister, der vil fællesskabet

20 unge var i en weekend samlet i Finansforbundet for at sætte ord på deres drømme, visioner og forventninger til fremtidens arbejde og faglige fællesskaber.


De kom mange forskellige steder fra. Der var en jordbrugselev, en tandplejer, en socialpædagog, en statskundskabsstuderende og mange andre. Det fælles var deres alder – stort set alle i tyverne – og en vilje til at bruge en hel forårsweekend sidst i april til at diskutere ”Den danske model”.

Baggrunden for at sætte de unge sammen for at diskutere er et projekt, der blev undfanget på FTF’s kongres i efteråret 2015. Her var der enighed om, at der var behov for at øge kendskabet til den danske arbejdsmarkedsmodel hos de unge, men ikke mindst at skabe en ny fortælling om den danske model, der i højere grad taler til de kommende generationer af lønmodtagere. En model, som de selv skal være med til at sætte deres præg på.

De unge blev sat sammen i fire grupper, der hver skulle formulere deres visioner. Der kom mange bud, men et fælles træk var behovet for at skabe en model, der kan rumme både individet og fællesskabet og indfri behovet for fri udfoldelse kombineret med tryghedsskabende rammer. De unge har helt klart brug for fagbevægelsen og kollektive aftaler, men udvikling skal der til, og de unge skal på banen. Der er behov for handlefællesskaber, der involverer og skaber engagement. Handlefællesskaber, der er fleksible nok til at håndtere de kommende års store udfordringer og forandringer på arbejdsmarkedet.

De unge fik i løbet af weekenden indkredset deres mange ideer til fire konkrete forslag. Forslagene rummede blandt andet et såkaldt faghotel – et iværksætterhus - på tværs af fag, en jobmatch app mellem næsten færdiguddannede og virksomheden med fagforeningerne som matchende partner, samt et fælles sekretariat for freelancere hvor freelancerne kan få imødekommet deres behov for fællesskab.

Vinderforslaget fokuserede på udvikling som kernen i den danske model – fra samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere på den enkelte arbejdsplads, til de centrale overenskomstforhandlinger mellem lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer. I vindergruppens optik bliver det i fremtiden fagforeningernes rolle at støtte op om udvikling – både det enkelte medlems og de arbejdspladser de er ansat på.

Vinderne Agata Wolniak, Frederik Kjær Lindtofte, Ditte Skinnerup Philipsen og Mathias Rigbolt skal nu finpudse deres forslag frem mod folkemødet i juni, hvor det kommer til at indgå som en del af en debat om den danske model i fremtiden.

Projektet er blevet til i dialog med LO og FTF’s fælles overenskomstkampagne, og det samlede materiale fra projektet overleveres til LO og FTF efter folkemødet.

”Det var en spændende weekend, hvor man ikke er i tvivl om, at de unge gerne vil det kollektive fællesskab, og jeg glæder mig til at overlevere vindergruppens arbejde til LO/FTF”, siger Finansforbundets næstformand, Solveig Ørteby.