20-01-2016    

Billigere og bedre lønsikring i FTF-A

A-kassen sænker prisen og forbedrer udbetalingen for lønsikring.

FTF-A har pr. 1. januar 2016 forbedret vilkårene for lønsikring:

  • Prisen sænkes med 5 pct. - 2.000 kr. koster nu 69 kr. per måned og før skat
  • Udbetaling frem til 65 år
  • De første seks måneder er til halv pris for nye tegninger
  • Kvalifikationsperioden nedsættes til seks måneder – det gælder for alle, der har FTF-A Lønsikring.  Bliver man opsagt i kvalifikationsperioden, har man ret til at få tilbagebetalt præmien
  • Beskæftigelseskrav forud for tegning nedsættes til seks måneder
  • Udbetaling ved sygdom er blevet mere lempelig. Har man været raskmeldt og symptomfri i mindst 12 måneder fra tidligere færdigbehandlede sygdom eller følgesygdom, vil man have ret til lønsikring

Se mere på www.ftf-a.dk/loensikring.

 

 

Betingelser Før 1.1. 2016

Nye betingelser fra 1.1.2016
Nedsat præmiePræmien for hver kr. 2.000 koster kr. 73 pr. måned før skatPræmien for hver kr. 2.000 koster kr. 69 pr. måned før skat

Alder - dækningsophør

 

Der kan opnås ret til forsikringsdækning frem til 62 år

Der kan opnås ret til forsikringsdækning frem til 65 år.

Er udbetalingen startet inden det fyldte 65 år, kan udbetalingen fortsætte for resten af ledighedsperioden og så længe der er dagpengeret.

Kvalifikationsperioden

 

Er de første 9 måneder efter tegning. Bliver man opsagt i kvalifikationsperioden, har man ingen ret til lønsikring

 

Kvalifikationsperioden forkortes til 6 måneder og det gælder for alle, uanset hvornår man har tegnet lønsikringen.

Man kan få præmien tilbagebetalt, hvis man bliver opsagt i kvalifikationsperioden.

Beskæftigelseskrav forud for tegning

 

9 måneders fastansættelse forud for tegningstidspunktet

 

Nedsættes til 6 måneders fastansættelse forud for tegningstidspunktet

Sygdom

 

 

 

 Har man været raskmeldt og symptomfri i mindst 12 måneder fra tidligere færdigbehandlede sygdom eller følgesygdom, vil man være dækket af sin lønsikring