26-09-2017    

Bankernes formand roser Finansforbundet

FinansDanmarks formand Michael Rasmussen glædede sig over, at den danske finanssektor blandt andet takket være Finansforbundets indsats er langt fremme, når det gælder udviklingen af fintech og invitererede i sin tale på forbundets landsmøde til yderligere samarbejde.

​Michael Rasmussen er til daglig den høje Nykredit-topchef, men tirsdag gjorde han sin entré på Finansforbundets landsmøde som den første formand for FinansDanmark. Brancheorganisationen er optaget af at finde de svar, der skal til, hvis vi som finansiel sektor skal være konkurrencedygtige, innovative, skabe vækst og nye muligheder for medarbejderne i sektoren:

"Det kræver meget stor omstillingsevne at tilpasse sig udviklingen, for tempoet er accelereret. Robotteknologi, kunstig intelligens og fintech forandrer den måde, vi driver en finansiel virksomhed på – både i virksomheden og over for kunderne", sagde Michael Rasmussen og havde meget ros til Finansforbundet for forbundets store indsats for at holde finanssektoren i en absolut førerposition, når det gælder fintech, og han opfordrede til yderligere samarbejde:

"Vi er nødt til i fællesskab at lægge en kurs, udvikle en strategi for de næste årtier, så vi kan vise vores bidrag til vækst og beskæftigelse og på den måde genrejse tilliden til den finansielle sektor, så vi med stolthed i stemmen kan fortælle til familiefester, at vi arbejder i den finansielle sektor."

For FinansDanmark er det strategiske sigte et samfund rigere på muligheder, og ifølge Michael Rasmussen kan sektoren uden problemer både være værdiskabende for samfundet og tjene penge og levere et fornuftigt afkast til ejerne og aktionærerne.

"Men det er afgørende, at finanssektoren ikke kun har den hurtige indtjening for øje, men er til at regne med, og derfor skal det være tydeligt, at sektoren opfatter sig selv som en del af samfundet – og ikke blot opfatter samfundet som et indtjeningsgrundlag", sagde formanden for FinansDanmark.

Dårligt omdømme

Vi kommer ikke uden om, at finanssektoren har et dårligt omdømme, sagde Michael Rasmussen, og derfor satser Finans Danmark på den konstruktive dialog med samfundet om at udbygge den finansielle infrastruktur. Det kræver troværdighed.

"Det kræver, at vi leverer i forhold til digitalisering og cybersikkerhed", sagde Michael Rasmussen og tilføjede, at medarbejderne er sektorens ambassadører og afgørende for sektorens succes:
"Mange af jer er de venlig og kompetente ansigter, vores kunder møder, når de træder ind i filialer eller holder møder på nettet."

Når det gælder digitalisering, ligger Danmark helt i top, og vi har som sektor formået at omstille os i sådan en grad, at det giver os en konkurrencefordel i forhold til mange andre lande.

"Mange af vores kunder er bekymrede og føler sig utrygge i forhold til fremtiden. Derfor skal sektoren gå sammen med politikerne og arbejdsmarkedets parter om at tage et større ansvar for at sikre sammenhængskraften i samfundet", sagde Michael Rasmussen og gav et eksempel et godt offentligt-privat samarbejde om det nye MitID, der skal sikre adgang til netbanken og på den måde bidrage til samfundets udvikling.

Ingen garantier

"Vi har brug for et fleksibelt og omstillingsparat arbejdsmarked, og vi skal sikre, at medarbejderne gennem uddannelse kan rykke op i værdikæden og dermed opnå en bedre aflønning".

Men det ændrer ikke ved, at mange er bekymrede for jobsikkerheden.

"Mit bud er, at meget kan automatiseres, men den personlige rådgivning kan ikke erstattes. Den vil få nye former, og i min optik skal vi bruge flere rådgivere fremover - frem for færre".

Til gengæld skifter jobprofilerne og vi kommer uden tvivl til at efterspørge flere digitale kompetencer.

"Jeg kan ikke love jer, at I vil have det samme job hele jeres arbejdsliv. Ikke engang en 5-10 års garanti. Derfor må vi som ledere i sektoren tage ansvar for at stille noget i stedet for jobsikkerheden", sagde formanden og var et øjeblik direktør i Nykredit, hvor de har udviklingssikkerhed:

"Vi har i min virksomhed et løfte til medarbejderne om løbende at investere i at styrke deres kompetencer. Vi vil investere i dem, der vil og kan påtage sig nye opgaver."

I forbindelse med bæredygtighed og sektorens samfundsansvar nævnte Michael Rasmussen de alt for mange sager, hvor banker er nævnt i forbindelse med hvidvask:

"Det tærer på troværdigheden og skader sektorens omdømme", sagde han og glædede sig over, at danske banker i 2016 sendte over 13000 indberetninger afsted til hvidvasksekretariatet. I 2010 var tallet 966.