18-11-2015    

Børnedeltid gælder per barn

Finansforbundet fortolker bestemmelse i Standardoverenskomsten.

​Ifølge Standardoverenskomstens § 80 har forældre med børn under 12 år ret til børnedeltid. Finansforbundet har haft et par sager, hvor der var en opfattelse af, at man kun havde ret til børnedeltid for et barn, uanset hvor mange børn man havde.

Efter Finansforbundets opfattelse, står dette i kontrast til de andre regler i overenskomsten, som handler om forskellige medarbejderrettigheder i rollen som forældre, eksempelvis når børn bliver født eller når de er syge. Her har man retten pr. barn. 

Det er derfor Finansforbundets opfattelse, at retten til at indgå en aftale om nedsættelse af arbejdstiden – børnedeltid – gælder pr. barn, ligesom de øvrige forældrerettigheder.