15-09-2016 | Elisabeth Teisen , et@finansforbundet.dk  

Appleby-prisen til Kreds Nordea

Prisen for at være rigtig dygtig til at hverve går denne gang til Kreds Nordea. 198 nye medlemmer har kredsen hvervet i året første seks måneder.

​"Vi har set, at nærvær, synlighed og gentagelse virker", siger kredsens formand, Toni Madsen.

I kredsen lægger de vægt på, at hele bestyrelsen deltager aktivt i hvervning, og at alle tillidsmænd delagtiggøres i hvervestrategien.

Kredsen har i perioden fra starten af januar til udgangen af juni i år gennemført ni events med fokus på hvervning. Hovedparten har været under overskriften "Lunch and Learn", hvor kredsen har berettet om tilbud fra Finansforbundet med særligt fokus på Worklife Investment.

"Vores store fokusområde er fortsat vores hovedkontor på Christiansbro, hvor vi har det største hvervepotentiale", siger Toni Madsen.