21-06-2018 | Birgitte Aabo , baa@finansforbundet.dk  

20 millioner ansatte bag opfordring om bæredygtige investeringer

Finansforbundets næstformand og præsident i UNI Europa Finance, Michael Budolfsen, fik forleden opbakning til at arbejde videre for skærpede krav til internationale investorer på kongres i Liverpool.

​​"Vi er 20 millioner mennesker, der lægger vægt på det her."

Det er sjældent at have så markant opbakning, men det fik Finansforbundets næstformand Michael Budolfsen, da han som præsident i UNI Europa Finance gik på talerstolen i Liverpool tidligere på ugen for at argumentere for at stille større krav til investorers ansvarlighed.

UNI Europa Finance er branchesektion under UNI Global Union, der holdt sin 5. kongres under den ansporende titel 'Making It Happen'. Og der er mange, der kan få tingene til at ske, for unionen repræsenterer mere end 20 millioner arbejdere fra over 900 fagforeninger – heriblandt Finansforbundet.

Bæredygtige investeringer

Et af de emner, der blev debatteret, var bæredygtige investeringer. For investorernes valg har samlet massiv påvirkning på samfundet lokalt og globalt - og på ansattes vilkår.

"Begrebet bæredygtig forbindes ofte med klima og miljø, men her handler det også om anstændige arbejdsvilkår og lønninger. Om at være parat til den udfordring digitalisering og datahåndtering medfører – og om at være med til at sikre arbejdstagers rettigheder i alle lande," forklarer Michael Budolfsen.

Nye principper

I den sammenhæng er det vigtigt at arbejde for at inkludere arbejdstagerrettigheder i de globale anbefalinger omkring etiske investeringer, som flere og flere multinationale virksomheder markedsfører sig med. Det kan blandt andet ske via UNPRI – FN's principper for ansvarlige investeringer.

"Hvis vi kan få ændret de globale principper for etiske investeringer, kan det blive et kvantespring i forhold til at bevare og udbygge overenskomster i alle lande, hvor et multinationalt selskab opererer," siger han.

"Vi skal arbejde for at undgå, at vi herhjemme skal konkurrere med virksomheder, der bruger uorganiseret arbejdskraft med dårlige rettigheder. Hvis fx en svensk bank etablerer sig i Estland, skal de have samme ret til at organisere sig dér."

Dine penge

Der er flere gode grunde til, at UNI skal forsøge at påvirke investorerne til at træffe ansvarlige valg:

"Den globale investeringsindustri omfatter bank- og forsikringssektoren og pensionsfonde, og mange af deres penge kommer fra arbejdstagernes indbetalinger. Derfor er det også naturligt, at vi i UNI Europa Finance bruger vores indflydelse og opfordrer de globale investorer til at forpligte sig på bæredygtige investeringer," pointerer Michael Budolfsen.

"Vi har et ansvar for at være med til at sikre anstændige forhold og rettigheder for de ansatte, også uden for Danmark. Dels fordi, det er det rigtige at gøre rent moralsk, men også fordi det er i vores egen interesse - vi fremtidssikrer egne rettigheder ved at stå sammen."

Med opbakning fra kongressen kan Michael Budolfsen og UNI Finance altså nu arbejde videre på det langsigtede mål – at få ændret UNPRI anbefalinger, som ikke har været ændret i årtier.

"Det bliver et langt træk at få dem ændret. Men nu kan jeg gå videre til den komite under FN, der arbejder med anbefalingerne, med 20 millioner ansattes opbakning i ryggen - og det giver mulighed for at gøre indtryk og få indflydelse."