Ny viden på en time

Kom et spadestik dybere i forskernes arbejde på finansområdet.

​​Brug en time fra kl. 8-9, og bliv opdateret på aktuel og relevant viden om og forskning i finanssektorens udvikling og i ledelse og HR. Forelæserne er videnskabsmænd fra de danske universiteter, der fortæller om sektoren på baggrund af en forskningsbaseret viden.

Sådan skaber du motivation for det digitale – også livestreaming (11. marts)
Det rejser nogle særlige ledelsesudfordringer at navigere i en hverdag, hvor mange medarbejdere oplever digitaliseringen som en modstander. På morgenmødet vil Bent Gringer tale om at udvikle et "kollegialt læringsmiljø". Det kan hjælpe dig som leder til at passe og udvikle driften og samtidig stimulere motivation, ejerskab og måske endda skabe begejstring for det digitale.
Forstå brugeradfærd og undgå problemer med IT-sikkerheden (25. marts)
IT-sikkerhed er ofte forstået som en teknisk problemstilling hvor huller skal lukkes og systemer skal password beskyttes. Det er naturligvis vigtigt, men de fleste sikkerhedsproblemer opstår i forbindelse med menneskelige fejl eller brugernes mangel på forståelse af systemet. Det er derfor afgørende at sætte sig ind i, hvordan brugere anvender især kritiske infrastrukturer som finansielle systemer. I dette oplæg bliver mennesket sat i centrum i forhold til udvikling af teknologier, hvor det vigtigste er at forstå den socio-tekniske sammenhæng mellem anvendelse og udvikling af teknologi. Dårlig brugervenlighed giver dårlig sikkerhed, uanset hvor sikkert systemet er fra et teknisk perspektiv.

Få indblik i fremtiden for Blockchain (22. april)
Kim Peiter Jørgensen vil i oplægget fokusere på udviklingen af blockchain og give eksempler på, hvordan blockchainløsninger kan påvirke samfundet. Kim Peiter Jørgensen introducerer kort blockchain, og hvorfor det er smart. Han viser eksempler på områder, hvor blockchain allerede anvendes, og hvilke områder der med fordel kunne indføre teknologien.

Sådan udvikler du et agilt mindset - 12 konkrete råd på en time (6. maj)
Professor Claus Nygaard holder et foredrag om, hvordan man udvikler et agilt mindset i en virksomhed. Han introducerer kernen i agilitetsteorien og giver 12 konkrete råd til at udvikle et agilt mindset, som konkret skaber mere agilitet og innovationskraft virksomheden.

 

Se tidligere Finansforbundet University