Tilbud for ledere

Finansforbundet tilbyder dig som leder adgang til netværk på tværs af sektorens virksomheder. Her får du mulighed for at sparre med lederkollegaer, som sidder med de samme rammebetingelser, udfordringer og udviklingsmuligheder, som dig selv.

​​​​​Gode netværk er et helt centralt element i arbejdslivet og karrieren. Det er ad den vej, rigtig mange finder deres drømmejob, og det er via netværk med fagfæller, at vi udvikler vores kompetencer og bliver bedre ledere.

 

Finansforbundets netværk for ledere

Åbn alle

Finansforbundets ledernetværk for ledere med mere end 2 års erfaring

Finansforbundets ledernetværk er et tilbud til dig, der vil styrke dine kompetencer, få sparring på aktuelle ledelsesudfordringer og få inspiration fra andre ledere fra sektoren på tværs af virksomhederne.

Ledernetværkene sammensættes i januar 2019 i grupper á 8-10 personer – fortrinsvis fordelt efter geografi, da hvert netværk mødes fysisk seks gange i et samlet koncept. For at sikre at netværksgrupperne kommer godt fra start, vil første netværksmøde blive faciliteret ved ekstern konsulent Bettina Skårup. Herefter fjernfaciliteres netværksgrupperne gennem fem moduler, hvor aktuelle problemstillinger og udfordringer for ledere i finanssektoren vendes med udgangspunkt i den konkrete hverdag. Netværksgrupperne, som er udviklet i samarbejde med ledere i finanssektoren, er i et eksklusivt forum for erfaringsudveksling og sparring på ledelsesmæssige udfordringer.

Som deltager får du også mulighed for at afprøve dig selv i forskellige roller – bl.a. som facilitator – og får konkrete ledelsesværktøjer, der kan hjælpe dig i din hverdag.

Første møde i netværkene vil finde sted fra uge 9 i 2019. Det nøjagtige mødetidspunkt vil blive aftalt direkte med de enkelte netværksgrupper umiddelbart efter, at netværkene er blevet dannet Herefter lægges op til et månedligt møde, som det enkelte netværk selv fastsætter tidspunktet for.

Prisen for at deltage i netværket er kr. 500,-.

Læs mere om de enkelte moduler og meld dig til nedenfor:

 • Modul 1: Kick off
  Om ledelse og gensidig lederudvikling i netværk
  På første netværksmøde rammesættes også forventninger, commitment og fortrolighed i netværket
 • Modul 2: Forandringskommunikation
  Om lederen som motivator og formidler
 • Modul 3: Innovation og nytænkning
  Om at lede og rammesætte gode udviklingsprocesser
 • Modul 4: Ledelsesfaglig ledelse
  Om at gå fra faglig ledelse til ledelse i helikopterperspektiv
 • Modul 5: Organisationsudvikling i fusionstider
  Om at kunne motivere, rekruttere og fastholde medarbejdere
 • Modul 6: Det hele lederliv
  Om veje til at skabe mere overskud og bedre plads til ledelse

Tilmelding

Vi etablerer netværkene en gang årligt, i januar måned.

Hvis du vil deltage i netværket, så kom på interesselisten ved at skrive til os på netvaerk@finansforbundet.dk, så hører du fra os, når vi er klar til at påbegynde nye netværk i 2019.

Udviklingsnetværk for nye ledere (maks. 4 års lederanciennitet)

Finansforbundets faciliterede udviklingsnetværk er specielt for nye ledere (max. 4 års lederanciennitet) i finanssektoren. Ud over et intromøde består netværket af fire moduler om følgende emner:

 • Motivation og karriere
 • Din ledelsesmæssige balance
 • Få opgaverne løst
 • Den udfordrende mellemlederrolle

Netværket giver dig en unik mulighed til at udvikle dig og blive udfordret sammen med lederkollegaer – og ikke mindst få uvurderlige personlige relationer til andre nye ledere.

Netværket udbydes i København (næste netværk har opstart den 30. oktober 2018), Århus og Kolding.

 

Interesseret?

Hvis du vil deltage i netværket, så kom på interesselisten ved at skrive til os på netvaerk@finansforbundet.dk

Når der er 12 på listen, fastlægges datoerne for netværket i samarbejde med netværkets deltagere. Du har en sikker plads, hvis du kan på de valgte datoer – ellers er du ikke forpligtet til at deltage.

Husk at skrive dit medlemsnummer "Udviklingsnetværk for nye ledere" og byen i emnefeltet.

Det koster 2.500,- kr. at deltage i netværket.

​   

 Arrangementer om ledelse

​         

Afholdte arrangementer

Her finder du en beskrivelse af de arrangementer, vi har holdt for ledere i 2014-16:

Temadag om kommunikation der forandrer (forår 2016)
Temaerne var:

 •  Metoder til at udvikle en åben og direkte kommunikationskultur
 • Indsigt i hvad sker der i hjernen, når vi kommunikerer 
 • Kommunikationens tre hovedelementer: Krop, stemme og indhold 
 • Dårlig forandringskommunikation - undgå de 5 klassiske faldgrupper 
 • Forandringskommunikation - slip af med de negative konflikter 
 • Undgå indforståethed i kommunikationen

Underviser: Sebastian Nybo, Erhvervspsykologisk rådgiver

 

Update-arrangement: Kan du lede opad? (forår 2016)
Temaerne var: 

 • Hvordan oversætter du fornuftige, bankfaglige argumenter til et sprog ledelsen forstår?
 • Hvordan skaber du en tillidsfuld relation til din chef eller direktør, så du med overbevisning og gennemslagskraft kan rette opmærksomheden på de felter, du finder væsentlige?
 • Hvordan håndterer du magtspillet?
 • Hvordan bliver du en del af virksomhedens storytelling?
 • Hvordan styrker du din evne til at lede opad?

Undervisere: Markus Bjørn Kraft, Kraft & Partnes A7S og Anders Stahlschmidt, Lumholt og Stahlschmidt Kommunikation.

 

Update-arrangement: Ledelse i den nye finansielle virkelighed (efterår 2015)
Temaerne var:

 • En forståelse af hvad "den nye virkelighed" indebærer af udfordringer for dig som leder i finanssektoren
 • Viden om hvilke ledelseskompetencer, der er nødvendige
 • Konkrete redskaber, der sætter dig i stand til at arbejde videre med udviklingen af dine ledelseskompetencer
 • Et fremtidsrettet perspektiv på din kompetenceudvikling.

Underviser: Jacob Theilgaard, Implement Consulting Group.

 

Temadag om ledelse og motivation i finanssektoren (efterår 2015)
Temaerne var:

 • relevant og brugbar viden om, hvordan og hvorfor du skal arbejde med motiverende ledelse.
 • værktøjer til straks at gå i gang med en indsats for at øge motivationen hos dig selv og i din afdeling.
 • viden og værktøjer til at udvikle og implementere din egen motivationsstrategi.
 • inspiration til at skabe en motiverende organisation, der løfter både trivsel og performance.

Underviser: Mark Anthony, motivationsekspert.

 

Temadag om innovativ ledelse (forår 2015)

Temaerne var:

 • Indsigt i de overordnede begreber om innovation.
 • Vaner der kan øge egen kreativitet.
 • Viden om ledelsesmæssige udfordringer ved at lave innovative projekter.
 • Værktøjer der skærper ledelsesevnerne i forbindelse med innovation.
 • Erfaringer med selv at være kreativ og innovativ.

Underviser: Rasmus Thomsen, Partner og innovationsrådgiver, IS IT A BIRD.

 

Update-arrangement: Skab mening gennem ledelse (forår 2015)

Temaerne var:

 • Indsigt i en anderledes tilgang til ledelse, som samtidig afspejler en kompleks virkelighed.
 • Værktøjer, der kan hjælpe med at praktisere meningsskabende ledelse.
 • Muligheder for at udøve ledelse på en anden måde i hverdagen.

Underviser: Sverri Hammer, Hammer & Glahn, ekstern lektor CBS.

 

Temadag om paradoksledelse - få redskaber til at bevare din ledelsesmæssige handlekraft - også i høj kompleksitet (efterår 2014)

Temaerne var: ´

 • Indsigt i paradoksledelse, som redskab til at forstå og navigere i lederrollens modsatrettede krav.
 • Større indsigt i eget personlige lederskab og forøget evne til at vurdere, hvilken type ledelse den givne situation kalder på.
 • Styrkelse af den ledelsesmæssige robusthed, så handlekraften bevares i komplekse situationer.
 • "Competing Values Framework" modellen, som ledelsesmæssigt styringskompas.

Underviser: Lars Dalby Gundersen, Glavis Erhvervspsykologi.

 

Update-arrangement: Mindful ledelse - fokus på mental ro i hverdagen (efterår 2014)

Temaerne var:

 • Introduktion til et værktøj, der kan skabe større mental ro som leder.
 • Redskaber til at mindske stress og presfølelse.
 • Viden om hvordan man skaber større produktivitet/effektivitet.
 • Viden om hvordan man kan bidrage til øget arbejdsglæde hos sig selv og medarbejderne.

Underviser: Rikke Østergaard, Potential Project.

 

Update-arrangement: Livsfarlige ledelse - myterne i moderne ledelse (forår 2014)

Temaerne var:

 • Myterne om motivation, anerkendelse, personlig udvikling og teamwork.
 • Redskaber til at vende modstand mod forandring til en ressource.
 • Skab handlekraft og overskud - også hos stressede og pressede medarbejdere.
 • Tips til at øge råderummet som leder i hverdagen - både når der skal ledes op og ned.

Underviser: Christian Ørsted, Ledelsesrådgiver og forfatter til bogen "Livsfarlig ledelse".

 

Temadag: Træd i karakter som leder (forår 2014)

Temaerne var:

 • Indsigt i hvordan lederrollens magt forvaltes med personlighed og accept.
 • Solid inspiration til, hvordan man kan læse magtspillet i virksomheden.
 • Indsigt i de transitioner, der skal ske mellem de forskellige niveauer i virksomheden.
 • Viden om, hvad der skal til for at få den unge genration til at fungere på arbejdspladsen.

Underviser: Lone Schilling Andersen, MA i Organisationspsykologi og partner i Kjerulf og partnere A/S.

​        

Viden om ledelse

Åbn alle

Finansforbundets lederpejling

Med jævne mellemrum gennemfører Finansforbundet i samarbejde med FTF internetbaserede spørgeskemaundersøgelser blandt forbundets ledermedlemmer. Formålet med undersøgelserne er at afdække vigtige sider af ledelsesvilkårene og at undersøge ledernes egne holdninger til udvikling af lederrollen.

LederPejling 8, 2013: Ledernes erfaringer med innovation (pdf)

LederPejling 7, juli 2010: Ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation (pdf)

Få værktøjer til at tackle ledelsesudfordringer med BAR FOKAS ledelseshæfter

BAR FOKA (BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administration) har udgivet en række ledelseshæfter, der giver dig konkrete værktøjer til at tackle aktuelle ledelsesudfordringer. Temaerne er f.eks. et for stort arbejdspres, den nødvendige samtale og hvordan man håndterer optrapningen af en konflikt.

Se og download alle hæfter på BAR FOKAs hjemmeside

Fortæl os hvad du har brug for?

Vi vil gerne tilbyde dig lige præcis det, du har brug for - og derfor har vi brug dit input. Rådgivning? Netværk? Kurser? Eller noget helt femte?

Send dine idéer og forslag til cli@finansforbundet.dk.

Få svar på spørgsmål om vores ledelsestilbud

Kontakt
Charlotte Lindgren
32 66 14 78
cli@finansforbundet.dk