Søg økonomisk støtte

Finansforbundets Centrale Hjælpefond støtter medlemmer, der uforskyldt har fået økonomiske problemer, mens Finansforbundets Rejsefond støtter medlemmers og tillidsrepræsentanters studierejser.

Finansforbundets Rejsefond

Finansforbundets Rejsefond udbetaler ikke flere midler, da Fondens midler er brugt til glæde og gavn for mange af vores medlemmer, som har ønsket at tage en del af deres uddannelse i udlandet.

Skulle du have spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Evy Grønvall på eg@finansforbundet.dk  

Finansforbundets Centrale Hjælpefond

Finansforbundets Centrale Hjælpefond kan yde støtte, hvis du uforskyldt har fået økonomiske problemer. Du kan modtage støtten i form af tilskud eller løn.

 

Hvem kan søge fonden?

Det er en betingelse for, at du kan få støtte, at du er eller har været ansat i en virksomhed tilsluttet FA. Hvis du er tidligere ansat gælder det, at du skal have været i arbejde i minimum to år inden for de seneste fem år, før du søger støtte. Du kan søge, uanset om du er blevet sagt op, eller selv har sagt op.

Sådan søger du

Du søger ved at downloade, udfylde og sende fondens ansøgningsblanket med bilag til enten Finansforbundet, Postboks 1960, 1411 København K eller hjælpefonden@finansforbundet.dk.

Download ansøgningsblanketten