Få en billig forsikring med Finansforbundet og Alka

Der er penge at spare, hvis du tegner din forsikring gennem Finansforbundet. Som medlem kan du få gruppelivsforsikring hos Forenede Gruppeliv, og du kan forsikre bil, hus, indbo, sommer- og kolonihavehus, motorcykel, camping- og teltvogn, trailer, hestetrailer og hund og få ulykkesforsikringer hos Alka.

​Få 10 % rabat på forsikringer

Finansforbundet samarbejder med Alka om forsikringer med medlemsfordele. Som medlem af forbundet får du derfor 10 % rabat på dine private forsikringer i Alka.

Indboforsikring fra 1.275 kroner om året

Som medlem af Finansforbundet kan du få Alkas attraktive Forbunds Indboforsikring. Er du under 30 år, koster den under 1.000 kroner om året. Tjek, om​​​ du er en af de mange, som kan spare penge på indboforsikringen med medlemsfordele: Alka.dk/Finansforbundet​.

Tjek dine forsikringer

Det er en god idé at tjekke sine forsikringer mindst en gang hvert andet år. 7 ud af 10 oplever, at de sparer penge ved at samle deres forsikringer hos Alka, så giv dine forsikringer et eftersyn – måske er der penge at spare. Du kan desuden vælge at betale dine forsikringer måned for måned, uden at det koster ekstra – det giver lidt luft i budgettet.

Find den rigtige forsikring

Du kan selv finde forsikringstyper og beregne prisen på din forsikring på Alkas side til Finansforbundets medlemmer: Alka.dk/Finansforbundet.

Få råd og vejledning

Har du spørgsmål, eller ønsker du et konkret tilbud, kan du få råd og vejledning hos Finansforbundets forsikringsmedarbejdere på
32 66 13 76 eller medlem@finansforbundet.dk.

 

Gruppelivsforsikring

Åbn alle

Hvorfor en gruppelivsforsikring?

Det er altid en tragisk situation, når et medlem af familien dør. Og hvis familien oven i købet har været afhængig af to indkomster, kan de økonomiske følgevirkninger ofte forværre situationen ganske betydeligt.

En gruppelivsforsikring er et supplement til familiens forsikringer, som giver et økonomisk sikkerhedsnet for dig og din familie.

Gruppelivsordningen kan ikke erstatte nogen form for pension eller pensionslivsforsikring, men den er et fantastisk godt supplement til eventuelt eksisterende forsikringer, fordi den er langt billigere end individuelle forsikringer med samme dækning. Det skyldes en forenklet administration gennem Finansforbundet.

Hvad dækker gruppelivsforsikringen?

Gruppelivsforsikringen dækker, hvis et medlem af familien dør, og forsikringen dækker også ved visse kritiske sygdomme. Kritisk sygdom gælder dog kun medlemmet – ikke ægtefællen. Forsikringen gælder, indtil medlemmet fylder 67 år.

Dækning ved visse kritiske sygdomme (pdf)

Vejledning og ansøgningsskema ved kritisk sygdom (pdf)

Hvad koster gruppelivsforsikringen gennem Finansforbundet?

Din alder afgør, hvilken gruppelivsforsikring, du kan tegne.

 • Er du over 35 år, kan du tegne gruppelivsforsikring 1 til 250 kr. pr. måned
 • Er du under 35 år, kan du tegne gruppelivsforsikring 2 til 820 kr. pr. år

Optagelsesbetingelser og ophør af forsikringen

Over 35 år?

De eneste betingelser for at blive medlem er, at du er under 67 år, kan skrive under på en tilfredsstillende helbredserklæring, er medlem af Finansforbundet og ikke er gået på pension eller efterløn.

Hvis du pensioneres, før du fylder 67 år, kan forsikringen fortsætte, hvis du har været medlem af gruppelivsforsikringen i mindst fem år forud for pensioneringen. I øvrigt ophører forsikringen ved det fyldte 67. år eller ved præmierestance.

 

Under 35?

Alle medlemmer under 35 år kan optages i gruppelivsforsikring 2. De eneste betingelser for at blive medlem er, at du kan skrive under på en tilfredsstillende helbredserklæring og er medlem af Finansforbundet.

Når du fylder 35 år, har du mulighed for at blive overflyttet til vores anden gruppelivsforsikring (1) med en bredere dækning uden afgivelse af nye helbredsoplysninger. Denne overflytning kan naturligvis ske på et tidligere tidspunkt, hvis du ønsker det.

Hvem tilfalder forsikringssummen?

Ved din død sker udbetalingen til dine nærmeste pårørende. Det vil sige ægtefælle/samlever eller hvis en sådan ikke efterlades, livsarvinger (børn, børnebørn, osv.). Efterlader du hverken ægtefælle/samlever eller livsarvinger, udbetaler vi forsikringssummen til arvinger, ifølge testamente eller arveloven.

Forsikringssummen tilfalder dig, subsidiært dine nærmeste pårørende. Ved udbetaling af forsikringssummen sidestiller vi papirløse samlivsforhold med ægteskab under følgende betingelser:

Samlever skal leve sammen med gruppemedlemmet på fælles bopæl og

 1. vente, have eller have haft et barn sammen med gruppemedlemmet eller
 2. have levet sammen med gruppemedlemmet i et ægteskabs-lignende forhold på den fælles bopæl i de sidste 2 år før dødsfaldet.

Nærmeste pårørende er ifølge Forsikringsaftalelovens §105a:

 1. Ægtefælle
 2. Samlever, hvis denne lever sammen med den forsikrede på fælles bopæl, og de venter, har eller har haft barn sammen, eller hvis samlever og den forsikrede har boet sammen i et ægteskabslignende forhold de sidste 2 år før dødsfaldet
 3. Livsarvinger (børn, børnebørn osv.)
 4. Arvinger i henhold til testamente
 5. Arvinger efter arveloven - Det betyder, at en samlever går forud for børn

 

Begunstigelseserklæring for medlemmer under 35 år (pdf)

Begunstigelseserklæring for medlemmer over 35 år (pdf)

Dine rettigheder og dine forpligtelser

Forsikringen udbetales ved død til nærmeste pårørende eller arvinger ifølge testamente eller lov. Hvis forsikringen skal tilfalde andre, skal Forenede Gruppeliv have skriftlig besked.

Begunstigelseserklæring for medlemmer over 35 år (pdf)

​           

Ofte stillede spørgsmål om forsikringer gennem Finansforbundet

Åbn alle

Kan jeg se en oversigt over mine forsikringer?

Du har mulighed for at se alle dine egne aktive forsikringer på Alka.dk/MitAlka.

For gruppelivsforsikring: kontakt Service og administration på 32 96 46 00.

Hvordan anmelder jeg en skade?

Hvis skaden først er sket, skal du:

 • Kontakte Alka på telefon
  70 12 14 16 eller anmelde skaden på Alkas hjemmeside.
 • Lade være med at fjerne eller smide de beskadigede ting væk.
 • Ikke sætte reparationer i gang, før du har fået grønt lys fra Alka.

Har jeg automatisk en sundhedsforsikring?

Alle ansatte i den finansielle sektor, der er dækket af en overenskomst, er også dækket af en sundhedsforsikring. Formålet med forsikringen er at sikre finansansatte adgang til hurtig behandling og rådgivning.

Hvad forsikringen dækker afhænger af, hvilken ordning din virksomhed har valgt. I de fleste tilfælde er du sikret behandling inden for max to uger.

Det følgende er eksempler på behandlinger, der er omfattet af forsikringen, men viser ikke nødvendigvis, hvad din forsikring dækker:

 • Undersøgelse, operationer og behandlinger af f.eks. meniskskader, museskader, hofteoperationer og galdesten
 • Behandling af psykiske lidelser, f.eks. psykolog- og krisehjælp
 • Behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor

Hvordan bestiller jeg et rødt og/eller grønt kort til min bilferie?

Det røde kort kan du printe direkte fra Alkas hjemmeside, hvor du også kan læse mere og bestille dit grønne kort. Her kan du også se, hvilke lande det anbefales at medbringe det grønne kort til.

Bestil rødt og grønt kort hos Alka

Kan jeg få vejhjælp gennem Finansforbundet?

Det er muligt at vælge vejhjælp både ved tegning af nye bilforsikringer eller som tilvalgsdækning på eksisterende bilforsikringer.

Vejhjælpen gælder kun i Danmark. Alkas vejhjælpsdækning svarer til Falcks grundpakke + tilvalgene, fri vidererejse og frit værkstedsvalg.

Alka vejhjælp

Er der rejseforsikring med i min Forbunds Indboforsikring?

Din Forbunds Indboforsikring dækker dit indbo samt andre private ejendele ved brand, storm- og vandskade, samt ved tyveri og hærværk. Den omfatter tillige ansvars-, retshjælps- og rejsegodsforsikring. Men den inkluderer ikke afbestilling af rejser ved sygdom, sygebehandling og hjemtransport, forsinket bagage og de mange andre fordele, der er ved at tegne en rejseforsikring. En rejseforsikring kan tegnes som et tillæg til Forbunds Indboforsikringen.

Hvordan indregistrerer jeg min bil?

Indregistrering af biler foregår i dag elektronisk via det Digitale Motorregister. Registrering af bilen skal ske ved en godkendt nummerpladeoperatør, som kan være en forhandler – en synshal eller et af SKAT's kontorer. En nummerpladeoperatør kan også sætte plader på bilen efter registrering. Pladerne har de liggende på lager.

 

Hvordan skal jeg dokumentere at have kørt skadesfrit?

Du skal oplyse forsikringsselskab og policenummer på din nuværende/tidligere forsikring og give samtykke til, at vi kan bede selskabet om at bekræfte antallet af år, du har kørt skadesfrit og eventuelle skader.

Hvordan beregnes præmien på min bilforsikring?

Prisen fastsættes bl.a. ud fra bilens mærke, model, motorstørrelse, årligt kørte kilometer, din alder og bopæl.

Beregn pris på Alka.dk

Hvad er betingelserne for at tegne en motorcykelforsikring?

Man skal være fyldt 25 år og motorcyklens nyværdi må max. være 200.000 kr.

Hvor længe er mine børn dækket af børneulykkesforsikringen?

​Børneulykkesforsikringen ophører ved første forfald efter barnet er fyldt 18 år. Derefter ændres forsikringen automatisk til en ulykkesforsikring.

Hvordan opsiger jeg forsikringen?

Forsikringen fortsætter, indtil du opsiger den. I forbindelse med en skade er både du og Alka berettiget til at opsige forsikringen eller dele heraf med 14 dages varsel fra tidspunktet for anmeldelsen af skaden og indtil 14 dage efter afgørelsen om erstatningens størrelse eller afvisning af skaden.

Kan jeg være forsikret som bosat i udlandet/udstationeret?

Har du forsikringer i Alka og flytter midlertidigt til udlandet, så kontakt  Service og administration på 32 66 13 76 og få styr på eventuelle ændringer i betingelserne.

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Finansforbundet skal senest samtidig med at en konkret forsikringsaftale indgås, som minimum give kunder information om følgende:

Finansforbundet, APPLEBYS PLADS 5 / POSTBOKS 1960 / 1411 KØBENHAVN K

Finansforbundet er optaget som forsikringsagentur i Forsikring & Pensions Agentregister.

Registreringen kan ses på Forsikring og Pensions hjemmeside.

Få svar på spørgsmål

Kontakt
Service og administration
32 66 13 76
medlem@finansforbundet.dk