Onlinekursus: Regneark til økonomistyring

Erhvervsakademi Aarhus, Ringvej Syd 104, 8260 Viby J
Dato: 01. maj 2020 kl. 09:00 til 03. juni 2020 kl. 16:00
Pris: 0,00 kr.
Ledige pladser: 19
Tilmeldingsfrist: 14.04.2020

Kurset er for ledige og fratrædende medlemmer.

Det er målet med kurset, at deltageren bliver i stand til at anvende regneark til at analysere og vurdere dataudtræk fra virksomhedens økonomisystemer og løsning af mindre statistiske opgaver.

Deltagerne bliver ligeledes i stand til at opbygge konkrete økonomiske modeller, så der kan deltages aktivt i virksomhedens anvendelse af regneark til løsning af økonomiske og ledelsesmæssige problemstillinger.

Der arbejdes med generelle funktioner i regneark såsom formatering, design, tabeller og modeller samt vigtige redskaber til opstilling af diagrammer og prognoser, samt til bearbejdning og præsentation af data.

Derudover opnår deltagerne en række kompetencer, som gør det muligt at anvende teorien fra erhvervsøkonomi samt økonomistyring i en praktisk sammenhæng.

Kurset giver 10 ECTS og er et fag på Akademiuddannelsen i  Økonomi- og ressourcestyring.

Forudsætninger: Du skal arbejde hjemmefra på egen pc med adgang til Excel.

Der er  8 undervisningsdage, og der undervises 8.30-15: 1/5 - 7/5 - 11/5 - 15/5 - 20/5 - 25/5 - 26/5 - 29/5

Skriftlig eksamen afholdes den  3. juni   2020

Undervisningen består af en god blanding af fjernundervisning (live    streaming), opgaveløsning, gennemgang af opgaver (live) samt besvarelse af     spørgsmål (både live og via diskussionsværktøjer).

Undervisningsmaterialet vil fremgå af online undervisningsplatformen ”Canvas”, hvor vi også bruger de indbyggede kommunikationsværktøjer som konferencer (live streaming, diskussioner og beskeder).

Er du ledig, skal du, når du registrerer din kursustilmelding hos din A-kasse,  skrive, at kurset er arrangeret af dit fagforbund ”Finansforbundet”, da du har mulighed for at deltage i uddannelse på op til 2 uger arrangeret af Finansforbundet. Kurset er et lukket kursus. Gå ind på FTF-A’s tast selv service med NemID og brug ”Blanket til deltagelse i uddannelse”.

Vi gør opmærksom på, at cpr. nr., navn- og mailoplysninger på alle tilmeldte til dette arrangement vil blive videregivet til underviser, kursusudbyder og konferencested til brug for afvikling af arrangementet. Vi deler ikke dine oplysninger med de øvrige kursusdeltagere.

Tilbage

Kontakt os, hvis du har nogen spørgsmål

Monica Christiansen

Kursusadministrator

Work Life Investment


Tlf. 32 66 13 98

Send e-mail