AFLYST - Opfølgning på MasterClass i forhandling for tillidsmænd (Boosterdage)

Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart
Dato: 28. april 2020 kl. 13:15 til 28. april 2020 kl. 17:15
Pris: 0,00 kr.
Ledige pladser: 11
Tilmeldingsfrist: 01.04.2020

Opfølgning på MasterClass i forhandling for assurandører og tillidsfolk

På opfordring fra flere deltagere på MasterClass Hold 1 og Hold 2 tilbyder vi dig et opfølgningsforløb med mere viden, mere træning og en mulighed for at netværke på tværs – vi kalder det Booster I og II.
Det er vores plan at samle to hold bestående af henholdsvis assurandører og tillidsmænd og køre to separate forløb. Hvert hold er skræddersyet, så I kan drøfte relevante problemstillinger og inspirere hinanden med erfaringer fra lokale forhandlinger.
Vi vil koncentrere opfølgningen på øvelser, hvor I skal forhandle individuelt og i grupper. Øvelserne vil give jer mulighed for at analysere en forhandlingssituation og lægge en individuel strategi. Jeres strategi vil undervejs i øvelsen blive udfordret af andres adfærd, og I skal her træffe afgørende valg. Resultaterne er direkte målbare efter øvelsen og jeres resultat kan sammenlignes med andres resultater. Det giver os en anledning til at tale om strategivalg, gruppeproces og beslutningsdynamik og den enkelte bliver klogere på elementer som tillid og risikovillighed, og hvordan disse påvirker den individuelle forhandlingsadfærd. I vil blive sat i en helt ny forhandlingsøvelse, hvor I alle er forhandlingsledere. Derudover får I en forhandlingscase, som er udvalgt efter jeres virkelighed.
Forløbet er tilrettelagt, så du kan fortsætte den gode udvikling og bygge ovenpå den viden, du allerede har opbygget på MasterClass.
Indhold
• Gruppeproces
• Beslutningsdynamik
• Strategivalg og risikoprofil
• Kommunikation og forhandlingsklima
• Konfliktstil og konflikthåndtering
• Genbesøg af centrale teknikker og strategier
• 
Udbyttet
• Du bliver klogere på din risikoprofil, og hvor meget tillid betyder for dig
• Indsigt i, hvordan du motiveres af kort- og langsigtede mål
• Viden om forskellige konfliktstile og indsigt i din egen konfliktstil
• Teknikker til at håndtere hårde udspil og få kampforhandleren til at forhandle konstruktivt
• Træning i at søge merværdi og udnytte hele forhandlingspotentialet
• Branchespecifik forhandlings case
• Teknikker til at skabe tillid og et godt forhandlingsklima
• Videooptagelse og konkret feedback på din forhandlingsstil

Opfølgningsforløb med to gange træning
Konkret består opfølgningen af to halve dage for hver gruppe. Således at alle assurandører har opfølgning sammen over to formiddage fra 08.30-12-30 og alle tillidsfolk træner eftermiddage fra 13.00-17.15.

For assurandører
Booster I           28. april 2020 kl. 08.30 – 12.30
Booster II          2. juni 2020 kl. 08.30 – 12.30

For tillidsmænd
Booster I           28. april 2020 kl. 13.15 – 17.15
Booster II          2. juni 2020 kl. 13.15 – 17.15

Dagene afholdes på Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart.

Tilmelding
Du tilmelder dig ved at sende en mail til csj@finansforbundet.dk , hvor du angiver, om du deltager om formiddagen (assurandører) eller om eftermiddagen (tillidsmænd)
Når du er tilmeldt Booster I, er du også automatisk tilmeldt booster II.

Vi glæder os til at se dig.

Tilbage

Kontakt os, hvis du har nogen spørgsmål

Camilla Striib Wollny-Jensen

Kursusadministrator

Work Life Investment


Tlf. 32 66 14 33

Send e-mail