AFLYST - MAB / SU-b Seminar 2020

Radisson Blu, Scandinavia, Amager Boulevard 70, 2300 København S
Dato: 12. maj 2020 kl. 09:30 til 13. maj 2020 kl. 16:00
Pris: 0,00 kr.
Ledige pladser: 14
Tilmeldingsfrist: 11.04.2020

Seminar for MAB og SU-b 2020 ""Virksomhedskulturen er den bærende kraft""


Den 1. juli 2019 trådte en ny lov i kraft, der betyder, at alle banker skal arbejde med virksomhedens kultur. Det er ikke længere nok at regulere via mål, tal, størrelser og forretningsgange – nu skal kulturen i spil – også i arbejdet i bestyrelsen og i samarbejdsudvalget.  Derfor sætter vi fokus på kultur til årets seminar. 


Med den nye lov er alle banker lovmæssigt forpligtet til at udarbejde en politik om sund virksomhedskultur, og Finanstilsynet skal føre tilsyn med om virksomhederne lever op til loven.

 
Kultur kan handle om forretningskultur, forretningsetik og forretningsadfærd i hele virksomheden i forhold til både forretningsmodel, kunder og samfund. Det kan også handle om compliance og risikostyring og om at fastlægge, hvilken kultur der skal karakterisere virksomheden, når en given strategi skal realiseres.


Virksomhedskultur er et oplagt emne for både de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer og for samarbejdsudvalgsmedlemmerne, da de med den nye lov kan positionere sig med et stærkt afsæt for indflydelse. Når det gælder kultur besidder de medarbejdervalgte viden og erfaring, som er uvurderlig for virksomheden. Og alle medarbejdere bør på den ene eller anden måde involveres i drøftelserne om virksomhedens kultur.

På årets seminar giver vi dig et indgående kendskab til den nye lov, og vi ser på , hvordan forskellige virksomheder har arbejdet med kulturen. På seminariet kobler vi den nye viden på en praktisk case fra Domea.dk (en boligadministration og byggevirksomhed, der lever med kontinuerlige, der skal sikre, at de også er relevante i fremtiden). Casen belyser arbejdet med ny mission, vision, strategi, målstyring, behovet for en ny kultur,  og hvordan bestyrelsen, samarbejdsudvalget og medarbejdere har været involveret i strategiproces og arbejdet med kultur.   

Af lovgivningen kan vi se, at det at arbejde med kultur bliver centralt i fremtiden. Af lovgivningen kan vi se, at det at arbejde med kultur bliver centralt i fremtiden. At arbejde med kultur gælder for alle virksomheder. Hvis kulturen ikke kommer i fokus, kan det have en negativ afsmittende effekt på bundlinjen. Så hvis du er MAB og/eller SU-b, men ikke sidder i en bank er seminariet alligevel meget relevant for dig.

At arbejde med kultur gælder for alle virksomheder. Hvis kulturen ikke kommer i fokus, kan det have en negativ afsmittende effekt på bundlinjen. Så hvis du er MAB og/eller SU-b, men ikke sidder i en bank, er seminariet alligevel meget relevant for dig.

I arbejdet på seminariet vil blandt andet kigge på følgende spørgsmål
•  Hvad er kultur i en virksomhed, og hvordan skal den forstås?
•  Hvordan skal bestyrelsen, samarbejdsudvalget og direktionen vide, om man er på ret kurs?
•  Måler virksomheden i dag kultur? - og i givet fald hvordan? 
•  Hvordan kan målinger bringes ind i arbejdet med opfølgning på kulturen?
•  Hvordan arbejder vi med inddragelse af medarbejderne?
•  Hvilke redskaber har til rådighed?
 
Program for dagene


Tirsdag den 12. maj 2020
9.30 – 9.45 Velkomst og introduktion.
v. Torben Folke Månsson

9.45 – 10.00 Præsentation af program og forventet udbytte.
v. Bente Overgaard

10.00 - 10.30 Hvad er kultur?
v. Torben Folke Månsson

10.30 - 11.00 Hvorfor kan forandringer være så svære at gennemføre?
v. Bente Overgaard

11.00 - 12.00 Bestyrelsens, direktionens og samarbejdsudvalgets opgaver og arbejdsdelingen. 
v. Bente Overgaard
 
12.00 - 13.00 Frokost

13.00 - 13.45  Loven om bestyrelsens arbejde med kultur og fokus på sammenhæng mellem strategi og kultur
v. Bente Overgaard

13.45 - 14.30 Gruppedrøftelser og debrief i plenum. 
Hvem har hidtil ”ejet” arbejdet med kultur i din virksomhed?
Hvordan mener gruppen den ideelle arbejdsdeling ser ud?

14.30 - 15.00 Kaffepause 

15.00 - 16.00 Samfundskontrakten.
Finanssektoren er fortsat udfordret af en omverden, kunder og politikere, der ser en branche, der har brudt samfundskontrakten - hvordan kan man arbejde med integritet, som en del af kulturen?
v. Bente Overgaard

16.00 - 16.45 Plenumdrøftelse
I hvilken udstrækning fortæller vi – og hvad fortæller vi - vores stakeholders dvs.  1. kunder, 2. medarbejdere 3. Investorer 4. presse 5. politikere, lokalpolitikere etc. om vores arbejde med kultur?

16.45 – 17.45
Egen tid eller møde
v. Martin Baltzer, Direktør i Middelfart Sparekasse 

18.30 middag 

               
Onsdag den 13. maj 2020 

9.00 - 9.15 Opsamling fra dag 1.
V. Torben Folke Månsson og Bente Overgaard 

9.15 - 10.00 Sådan kan bestyrelsen arbejde med kultur, og sådan kan samarbejdsudvalget arbejde med kultur
v. Bente Overgaard   

10.00 - 10.15 Pause 

10.15 - 12.00 Hvordan kan man måle kultur og kulturel forandring?
v. HR-chef Anne Jønck, Domea.dk evt. med deltagelse af Intenz 

12.00 - 13.00 Frokost

13.00 - 14.45 Case – Domea.dk.
v. Direktør Thomas Holluf Nielsen, Domea.dk.
 
14.45 – 15.15. Afrunding / opsamling
Hvad er vi blevet inspireret til at gøre herfra?
V. Torben Folke Månsson og Bente Overgaard
 
                                           
Ved tilmelding
Angiv venligst om du delttager som MAB'er eller SU-b'er

Du  bedes give samtykke til at vi må videregive følgende oplysninger om dig; navn, virksomhed, mailadresse. Disse informationer vil bliver delt med medkursister, undervisere samt kursussted.

Tilbage

Kontakt os, hvis du har nogen spørgsmål

Camilla Striib Wollny-Jensen

Kursusadministrator

Work Life Investment


Tlf. 32 66 14 33

Send e-mail