AFLYST - Procesfacilitering - Modul I

Kobæk Strand, Kobækvej 85, 4230 Skælskør
Dato: 19. maj 2020 kl. 10:00 til 20. maj 2020 kl. 16:00
Pris: 0,00 kr.
Ledige pladser: 4
Tilmeldingsfrist: 17.04.2020

Lær kunsten at facilitere mindre og større grupper!

Valgfag på Akademiuddannelsen i ledelse (5 ECTS-point)

Tillidsvalgte kan med procesfacilitering øge medlemmernes styrke og stemme og være en værdifuld sparringspartner for ledelsen. Uddannelsen er relevant for mange tillidsvalgte, f.eks.:

Kredsbestyrelsesmedlemmer; der leder møder med tillidsvalgte, og når poster, roller og interesseområder skal fordeles i konstitueringen af KB
Tillidsmænd; der skal indsamle OK krav og ønsker
Tillidsmænd og arbejdsmiljørepræsentanter; der vil tage aktiv part i at arbejde med resultatet af APV, værdimålinger m.m. og skabe fundamentet for en god fremadrettet handlingsplan

Du lærer faciliteringsteknikker og modeller, så du kan skabe læring og udvikling på møder og i projekter. Du får både viden om din egen stil som facilitator og evne til at designe de bedste rammer for at skabe involvering, læring og resultater. Der bliver også sat fokus på, hvordan du kan handle etisk og moralsk forsvarligt.

Du får

  • Udviklet din egen rolle og stil som facilitator
  • Redskaber og metoder til at designe og gennemføre processer, der skaber læring, udvikling og resultater 
  • Viden om gruppepsykologi og beslutningsprocesser 
  • Evnen til at navigere etisk forsvarligt på din arbejdsplads

Valgfaget gennemføres over fire undervisningsdage (2 moduler á 2 dage) med hjemmeopgaver imellem. Det afsluttes med en mindre skriftlig opgave (max 8 sider), der er afsæt for dialog til en mundtlig eksamen. Du skal forvente at sætte tid af til at læse op til 400 sider, gennemføre eksperimenter i egen organisation, skrive en opgave på 8 sider og gå til eksamen.


Tilmelding / eksamen
Når du tilmelder dig det første modul og bliver udvalgt til uddannelsen, sørger Finansforbundet for, at du bliver tilmeldt det andet modul. Husk at oplyse om du ønsker at gå til eksamen.

Modul I:  19. - 20. maj 2020  på Kobæk Strand

Modul II:  3. - 4. juni 2020  på Kobæk Strand

Eksamen foregår  den  15. og 16. juni 2020  i Finansforbundet.

Bemærk, at de kursister som ønsker at gå til eksamen prioriteres.

Målgruppen
Tillidsmænd som har gennemgået hele grunduddannelsen, arbejdsmiljørepræsentanter som har Arbejdsmiljøuddannelsens modul I og II,  kredsbestyrelsesmedlemmer og SUB.

Husk at orientere din virksomhed når du melder dig til, eller hvis du efterfølgende melder afbud.

Videregivelse af oplysninger

Til brug for udarbejdelse af netværksgrupper samt løbende kommunikation mellem deltagerne udarbejdes en deltagerliste med navn, mailadresse og arbejdsgiver, som sendes til alle deltagere. Navn- og mailoplysninger på alle tilmeldte vil desuden blive videregivet til underviser, kursusudbyder og konferencested til brug for deres afvikling af arrangementet.

Som led i din deltagelse i kurset, er der behov for at tilmelde dig kursusudbyders interne platform, hvorfra du kan tilgå undervisningsmateriale mv. Til brug herfor er det nødvendigt at videregive følgende oplysninger om dig  cpr-nu, e-mailadresse, adresse og telefonnummer. Du bedes derfor give samtykke til dette nedenfor. Ved manglende afgivelse af samtykke vil det ikke være muligt at modtage undervisningsmateriale, deltage i eksamen eller modtage ECTS point for deltagelsen.

Tilbage

Kontakt os, hvis du har nogen spørgsmål

Camilla Striib Wollny-Jensen

Kursusadministrator

Work Life Investment


Tlf. 32 66 14 33

Send e-mail