Coaching i organisationer - Modul I

Kobæk Strand, Kobækvej 85, 4230 Skælskør
Dato: 03. februar 2020 kl. 10:00 til 04. februar 2020 kl. 16:00
Pris: 0,00 kr.
Udsolgt
Tilmeldingsfrist: 02.01.2020

Finansforbundet tilbyder AU-modulet Coaching i organisationer.

Hvordan kan du bidrage til at skabe refleksion, læring og udvikling hos andre til glæde for dig selv, andre og ikke mindst jeres fælles arbejdsplads?

Coaching i Organisationer er et valgfagsmodul fra akademiuddannelsen i ledelse på 10 ECTS point - et teoretisk og praktisk undervisningsforløb, der introducerer metoder til at skabe udviklende samtaler og processer i forhold til enkeltpersoner og grupper i en organisatorisk kontekst. Du præsenteres for forskellige modeller, som kan være udgangspunkt for en formaliseret coachingsamtale, men vi arbejder også med teknikker og metoder, som kan anvendes mere uformelt i en coachende tilgang i hverdagen.

Der er fokus på voksnes refleksion og læring både med udgangspunkt i den systemiske teori og med fokus på praktisk træning i forhold til hverdagens praksis.

Forløbet er for dig, der ønsker at bruge metoderne til at skabe udvikling sammen med medarbejderne, og for medarbejdere, der ønsker at skabe udviklende samtaler i forhold til kolleger, kunder og medlemmer. Forløbet bidrager derudover i høj grad til din egen personlige udvikling.

Undervisningen gennemføres over seks dage og afsluttes med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i et kort projekt, med ekstern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen - Efter bestået eksamen vil du modtage eksamensbevis.

Eksamen er en mundtlig refleksion over en gennemført samtale med udgangspunkt i metoder og teorier fra den systemiske teori. Forud for eksamen afleveres et kort projekt - det vil sige ca. 8 sider, som skal afleveres i Wiseflow. Du vil få mere information om eksamen og projekt ved det første modul.

Du får vejledning i forbindelse med det korte projekt og forberedelse af mundtlig eksamen.

Læs mere om faget på www.au-guiden

Faget udbydes af godkendt uddannelsesinstitution under lov om åben uddannelse.

Faget vil være interessant for:

Tillidsmænd, som har gennemgået hele grunduddannelsen, arbejdsmiljørepræsentanter, som har Arbejdsmiljøuddannelsens modul I og II, kredsbestyrelsesmedlemmer og SUB.

Tilmelding
Når du tilmelder dig det første modul sørger Finansforbundet for, at du - når du er blevet udvalgt til uddannelsen - bliver tilmeldt de to andre moduler.
Bemærk, at de kursister som ønsker at gå til eksamen prioriteres.

Overnatning og middag
Der vil være overnatning og middag på Kobæk Strand, Kobækvej 85, 4230 Skælskør på de første 3 moduler.

Modul 1 den 3. - 4. februar 2020

Modul 2 den 24. - 25. februar 2020

Modul 3 den 23. - 24. marts 2020

Eksamen den 20. - 21. april 2020 (1/2 times mundtlig eksamen én af dagene). Underviseren vil fortælle mere eksamen på modul I.

Når du tilmelder dig dette kursus, så skal du huske at give din virksomhed besked om din deltagelse.
Hvis du efterfølgende melder afbud, skal du også huske at orientere din virksomhed.

 

Samtykke

Som led i din deltagelse i uddannelsen, er der behov for at tilmelde dig kursusudbyders interne platform, hvorfra du kan tilgå undervisningsmateriale mv. Til brug herfor er det nødvendigt at videregive følgende oplysninger om dig [navn, cpr-nr., e-mail adresse] til kursusudbyder. Du bedes derfor give samtykke til dette nedenfor. Du giver samtidig samtykke til, at dit fulde navn kan ses af de andre deltager på den interne platform. Ved manglende afgivelse af samtykke vil det ikke være muligt at modtage undervisningsmateriale, deltage i eksamen eller modtage ECTS point for deltagelsen.

Tilbage

Kontakt os, hvis du har nogen spørgsmål

Camilla Striib Wollny-Jensen

Kursusadministrator

Work Life Investment


Tlf. 32 66 14 33

Send e-mail