Generalforsamling Finansforbundet Kreds Øst

Radisson Blu, Scandinavia, Amager Boulevard 70, 2300 København S
Dato: 27. marts 2020 kl. 17:00 til 27. marts 2020 kl. 23:59
Pris: 0,00 kr.
Ledige pladser: 58
Tilmeldingsfrist: 24.02.2020

Kreds Øst holder ordinær generalforsamling fredag den 27. marts 2020 på Radisson BLU Scandinavia Hotel kl. 17.00 - 24.00
Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed, og alle medlemmer er velkomne.

Fra klokken 16.30 vil der blive serveret en lettere buffet.
Generalforsamling åbnes med et oplæg af Anders Agger. Efter generalforsamlingen er der middag og musik fra Verdens bedste Band. Vi forventer at slutte aftenen senest kl. 24.00.

Delegerede og stemmeret
Det er kun delegerede, som har stemmeret.
Den faglige repræsentant er ansvarlig for valg af delegerede og suppleanter i egen virksomhed. Vi sender en mail om valg og udpegning af delegerede til den faglige repræsentant ultimo januar.

Har I ingen faglig repræsentant eller tillidsmand, sender vi en mail til dig, hvor vi beskriver din mulighed for at stille op som delegeret. (Husk at ajourføre din mailadresse via hjemmesiden).
Er du ledig og ønsker at være delegeret, afholder vi valg kl.16.30 blandt alle fremmødte ledige.

Kandidater til valg og andre forslag
Hvis du har forslag til valg eller andre forslag, som du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal du indsende det til Kreds Øst senest fredag den 28. februar 2020. Modtager vi dit forslag senere end denne dato, kan det ikke behandles på generalforsamlingen.

Senest to uger før generalforsamling kan du se følgende på vores hjemmeside.
· Indkomne forslag
· Det reviderede regnskab
· Kandidater til valgene.

Tilmelding
ALLE medlemmer og delegerede skal selv tilmelde sig via hjemmesiden. Sidste frist for tilmelding er den 24. februar 2020, hvis du ønsker at være delegeret.
Kommer du langvejs fra og har brug for overnatning, så mail din forespørgsel om en overnatning til os på kredsoest@finansforbundet.dk.

Har du spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte Sanne Krog Lund tlf. 32 66 14 05.

Med venlige hilsner,
Kredsbestyrelsen i Kreds Øst

Tilbage

Kontakt os, hvis du har nogen spørgsmål

Sanne Krog Lund

Administrator

Work Life Investment


Tlf. 32 66 14 05

Send e-mail