Finanssektorens Arbejdsmiljøuddannelse, København Modul 1

Finansforbundet, Applebys Plads 5, 1411 København K
Dato: 25. februar 2019 kl. 09:00 til 26. februar 2019 kl. 16:00
Pris: 5.200,00 kr.
Udsolgt
Tilmeldingsfrist: 24.01.2019

Modulerne er koblet sammen, så du tilmelder dig hele uddannelsen på én gang.


Modul 1 indeholder bl.a.:

Gennemgang af lovgrundlaget og de basale begreber indenfor arbejdsmiljøarbejdet
Afklaring af arbejdsmiljøgruppens opgaver, rettigheder og pligter
Oversigt over arbejdsmiljøorganisationens struktur
Metoder til problemløsning og samarbejde
Case-arbejde med konkrete problemstillinger
Træning i formidling af opgaveløsninger
Erfaringsudveksling med øvrige deltagere
Præsentation af Arbejdstilsynets rolle og opgaver
Gennemgang af APV og sygefraværs regler
AMO's opgaver i forbindelse med arbejdsskader og erhvervsbetingede lidelser
Introduktion til informationskilder om arbejdsmiljø
Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem oplæg i plenum, gruppearbejde og individuelle øvelser og tager udgangspunkt i dit daglige arbejde med arbejdsmiljø.


Praktisk information

Hvis du melder dig til dette modul, er du automatisk tilmeldt Modul 2 den 19. marts 2019.

På modul 1 er undervisningen fra kl. 09.00 - 18.00 på første dagen og kl. 08.30 - 16.30 på anden dagen. Modul 2 er undervisningen fra kl. 09.00 - 16.00.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Katrine Skovbjerg på telefon 32 66 14 75 eller ksk@finansforbundet.dk


Ikke medlemmer

Såfremt du ikke er medlem af Finansforbundet, bedes du sende en mail til Katrine Skovbjerg på ksk@finansforbundet.dk , med oplysninger om navn, adresse, cpr.nr. og mailadresse, samt hvor du er ansat og faktureringsadresse.

Tilbage

Kontakt os, hvis du har nogen spørgsmål

Katrine Skovbjerg

Kursusadministrator

Work Life Investment


Tlf. 32 66 14 75

Send e-mail