Grunduddannelsen Forløb 19-3 - Basismodul 1

Kobæk Strand, Kobækvej 85, 4230 Skælskør
Dato: 30. september 2019 kl. 10:00 til 02. oktober 2019 kl. 16:00
Pris: 0,00 kr.
Udsolgt
Tilmeldingsfrist: 30.08.2019

FINANSFORBUNDETS GRUNDUDDANNELSE FOR TILLIDSMÆND
Som tillidsmand har du brug for en række kompetencer for at kunne udføre de opgaver, der følger med hvervet. Derfor har Finansforbundet sammensat en uddannelse, der giver dig et tilrettet løft på seks kernekompetencer – vi kalder det grunduddannelse.

Grunduddannelse i to dele
Grunduddannelse for tillidsmænd består af to dele. En basisdel, som alle tillidsmænd gennemfører, og en specialiseringsdel, hvor den enkelte tillidsmand individuelt vælger tre moduler.

Formålet med basisdelen er, at alle tillidsmænd tilegner sig grundlæggende viden og kompetencer, så de bedste muligt kan varetage funktionen som tillidsmand.


Grunduddannelsens basisdel indeholder det obligatoriske modul ”ledelse i praksis”. Modulet indgår i studieordningen for akademiuddannelse i ledelse.

Basisdelens tre moduler
Basismodul 1 – Dig som tillidsmand
Modulet varer tre dage, og afholdes på Kobæk Strand alle dage.
Modulet har følgende formål: at øge fokus på din rolle som faglig tillidsmand i en fagforenings- og en virksomhedsorganisation.

Basismodul 2 – Dine medlemmer
Modulet varer to dage plus en netværksaften. Den ene dag afholdes i Finansforbundet på Applebys Plads 5. Den anden dag afholdes som en række videomøder, hvor du kan deltage hvor som helst fra, så længe du har en PC og adgang til internettet.
Modulet har følgende formål: at tillidsmanden bliver en stærk kommunikator og en god sparringspartner.


Basismodul 3 – Din organisation
Modulet varer fire dage plus en netværksaften. De første tre dage afholdes på Kobæk Strand, og den sidste dag afholdes som en række videomøder, hvor du kan deltage hvor som helst fra, så længe du har en PC og adgang til internettet.
Modulet har følgende formål: at udvikle tillidsmanden til at kunne arbejde strategisk med at få indflydelse og til at kunne navigere i forhold til det psykiske arbejdsmiljø.


Specialiser dig med tre valgfri moduler
Når du har gennemført basismodulet, skal du vælge tre moduler på specialiseringsdelen. Formålet med specialiseringsdelen er, at du får mulighed for at specialiserer dig i forhold til interesse, kompetence og kredsens behov, så du optimerer din egen og kredsens faglige styrke.
De tre moduler varer samlet seks dage. I skrivende stund er vi ved at færdigudvikle specialiseringsdelen. På basisdelen vil du få mere at vide om, hvornår og hvad du kan vælge. 

De seks kernekompetencer
1. Forretningsforståelse
Her arbejder vi med at forstå og være bevidst om fagforeningen og det aftalebaserede arbejdsmarked og med at forstå organisationen i en virksomhed.


2. Digital kompetence
Vi stiller skarpt på digital dannelse. Det handler om at blive god til at navigere rundt i digitale løsninger.


3. Interessevaretagelse
Vi arbejder med at få indsigt i det politiske (strategiske) niveau, så du som tillidsmand bliver i stand til at arbejde politisk og blive en god ambassadør for Finansforbundet.

4. Personlig kompetence
Her ser vi nærmere på din funktion som rollemodel. Vi undersøger agile forandringsprocesser og tillidsmandens evne til at skabe relationer ved konstruktiv dialog med forskellige aktører.

5. Social kompetence
Vi arbejder med tillidsmandens kommunikative kompetencer, og med hvordan vi skaber relationer.

6. Karrieresparring
Vi arbejder med at udvikle tillidsmandens kompetencesprog.

Datoer for uddannelsen
Basismodul 1: 30. september - 2. oktober 2019 på Kobæk Strand
Basismodul 2: 13. januar - 14. januar 2020 i København
Basismodul 3: 23. marts - 25. marts 2020 på Kobæk Strand
Specialiseringsdel : perioden april 2020 - august 2020
Eksamen i ledelse i praksis: 6. oktober og 7. oktober 2020 i Finansforbundet

Tilmelding

Når du tilmelder dig denne uddannelse bliver du automatisk tilmelde alle 3 basismoduler. Tilmelding til specialiseringsmoduler vil du høre nærmere om når du kommer længere hen i forløbet.

NB!
Som led i din deltagelse i grunduddannelsen, er der behov for at tilmelde dig kursusudbyders interne platform, hvorfra du kan tilgå undervisningsmateriale mv. Til brug herfor er det nødvendigt at videregive følgende oplysninger om dig; navn, cpr.nr, e-mailadresse og tlf.nr. Du bedes derfor give samtykke til dette nedenfor. Ved manglende afgivelse af samtykke vil det ikke være muligt at modtage undervisningsmateriale, deltage i eksamen eller modtage ECTS point for deltagelsen.

Tilbage

Kontakt os, hvis du har nogen spørgsmål

Camilla Striib Jensen

Kursusadministrator

Work Life Investment


Tlf. 32 66 14 33

Send e-mail