Sommerskole 2019 - Forstå hvidvaskningslovgivningen

Finansforbundet, Applebys Plads 5, 1411 København K
Dato: 12. august 2019 kl. 09:00 til 16. august 2019 kl. 17:00
Pris: 7.000,00 kr.
Ledige pladser: 10
Tilmeldingsfrist: 29.07.2019

Forstå hvidvasklovgivningen

Strategisk videreudvikling af AML- og KYC-indsatsen

På dette sommerskolekursus bliver du introduceret til hvidvaskningslovgivningen, de centrale bestemmelser og baggrunden med særligt fokus på implikationerne for finansielle virksomheder. Desuden gennemgås det danske og europæiske myndighedssamarbejde på området.

Udbytte

Du bliver klogere på:

  • implikationerne af det nye 5. hvidvaskdirektiv
  • myndighedssamarbejdet inden for AML
  • teori og metoder til rekruttering, kompetence og kulturudvikling i complianceafdelinger
  • konkrete state of the art RegTech løsninger
  • at forbedre interne compliancesamarbejde, -politikker og -forretningsgange

Indhold

Du bliver ført ajour med lovgivningen på området bl.a. med det nye 5. hvidvaskdirektiv, som skal være implementeret i dansk ret senest 10. januar 2020. På kurset behandler vi også teorier og metoder til at analysere og forbedre det interne samarbejde mellem forretningen, compliance samt operationel risikostyring.

Kurset introducerer desuden state of the art rectech løsninger til at forbedre AML- og KY- forretningsgange. Endelig behandler vi praksiserfaringer, teori og metoder til rekruttering, kompetence og kulturudvikling i complianceafdelinger, som direkte eller indirekte berører AML/KYC.

Du trænes i at analysere og forbedre det interne AML/KYC-samarbejde mellem forretningen og compliance, også i situationer hvor complianceafdelinger er geografisk spredte. Endvidere bliver du i stand til at analysere eksisterende forretningsgange og komme med forbedringsforslag til en større digital understøttelse. Helt konkret bliver du i stand til at forholde sig konstruktivt kritisk til egne og andres politikker og forretningsgange på området. Du vil ligeledes kunne forklare, hvordan myndighedssamarbejdet fungerer samt komme med forslag til forbedring af dialogen med relevante myndigheder. Endelig får du mulighed for at identificere sine egne karrieremuligheder og ændrede roller i din egen organisation, dvs. bidrage til en stærkere bevidsthed om din egen karrieafklaring.

Deltagerprofil

Kurset henvender sig bredt til dig, der beskæftiger dig med AML- og KYC-problemstillinger i hverdagen. Det er relevant for ledere i compliance-funktioner, i legal, internal audit og operational risk afdelinger. Kurset er også relevant for specialister med interesse for det store billede samt it-projektledere/forretningsudviklere, hvor compliance i forbindelse med produktudvikling skal tænkes tidligt ind i processen.

Underviserteam

External Associate Professor Ph.d. Caspar Rose, Center for Corporate Governance, Institut for Regnskabsvæsen, CBS

Adjunkt Ph.d. Leif Christensen, Institut for Regnskabsvæsen, CBS

Direktør Ph.d. Steffen Löfvall, cph:learning og ekstern lektor, CBS

Kurset suppleres ligeledes af gæsteoplægsholdere fra Finanstilsynet, erfarne AML/KYC-praktikere i den finansielle sektor og førende regtech firmaer.

Undervisningen er baseret på miniforelæsninger og suppleres af gruppearbejde og aktiv medvirken fra deltagerne selv.

Tid og sted

12. – 16.  august 2019

Mandag 9-17
Tirsdag 9-17
Onsdag 9-17
Torsdag 9-20 (inkl. middag i Finansforbundet)
Fredag 9-16

Pris

Medlemspris: 7.000 kr.
Kursusgebyret dækker undervisning, undervisningsmaterialer og forplejning.

Sommerskolen er uden overnatning.

Vi gør opmærksom på, at navn- og mailoplysninger på alle tilmeldte til dette arrangement vil blive videregivet til underviser, kursusudbyder og konferencested til brug for deres afvikling af arrangementet. Vi deler ikke dine oplysninger med de øvrige kursusdeltagere.


 

Foredragsholder

Caspar Rose

Foredragsholder

Leif Christensen

Foredragsholder

Steffen Löfvall

Tilbage

Kontakt os, hvis du har nogen spørgsmål

Lisa Maria Dalby

Kursusadministrator

Work Life Investment


Tlf. 32 66 14 10

Send e-mail