Introaften til netværket Styrk dit personlige lederskab

Finansforbundet, Applebys Plads 5, 1411 København K
Dato: 25. juni 2019 kl. 17:00 til 25. juni 2019 kl. 20:00
Pris: 0,00 kr.
Ledige pladser: 29
Tilmeldingsfrist: 25.05.2019

Vil du leve i endnu større overensstemmelse med den du er og udnytte alle de ressourcer, du rent faktisk rummer? Så mød op til introaften, hvor vi tager hul på temaer fra vores nye netværk ’Styrk dit personlige lederskab’.

På denne introaften skal vi tale om integritet, og hvorfor det at turde være og handle i overensstemmelse med ens integritet er vejen til at stå stærkt i sig selv, når de mange ydre forventninger og forandringer vælter ned over os. Du vil blive inspireret til at turde træde mere og mere frem som den, du er, og med det, som betyder noget for dig og din livsgnist. Også når det er svært, og du risikerer modstand eller at miste.

Omskiftelighed, usikkerhed, øget kompleksitet og hastighed er vilkårene for de fleste i dag. I et stadigt mere presset arbejdsmiljø, hvor medarbejdere er vant til at blive anerkendt for dyder som handlekraft, intellekt og ’hurtigere, højere, mere’, gør konstante forandringer dem sårbare – hvis de ikke samtidig har deres integritet i behold. Og resultatet bliver forvirring, stress, meningsløshed og udbrændthed.

I takt med at du styrker din evne til at leve et liv med endnu større integritet, vil du opleve at stå stærkere i dig selv – og dermed ikke i samme grad blive påvirket af eller miste fodfæste i de mange forandringer, som sker omkring dig. Livet vil kvittere og flyde lettere, når du tør stå ved dig selv – og dermed vil du ikke i samme grad opleve at hænge fast i uhensigtsmæssige mønstre, relationer eller situationer.

Du får et par helt konkrete værktøjer med hjem:

  • Hvad vil det sige at handle med integritet?
  • Hvorfor er det så vigtigt – og den eneste vej til følelsen af indre styrke og bevægelse i livet?
  • Hvorfor er det så svært?
  • Hvordan kan du træne din evne til at være og handle i endnu mere integritet?

Introaftenen vil indeholde elementer af inspiration, refleksion (individuelt, i grupper, i plenum), krop (meditation, visualisering, energi-øvelser etc.).

Netværk

Vi introducerer også netværket ’Styrk dit personlige lederskab’, der har opstart den 3. september 2019. Netværket er for dig, som er nysgerrig og åben over for nye veje til at styrke dit personlige lederskab, og som savner genveje til at føle dig endnu mere i kontakt indadtil, mere rolig og tillidsfuld, mere i overskud og balance og ikke mindst endnu mere powerfuld og resultatskabende.

Der lægges vægt på det, som ligger i den ’feminine ressourcekasse’ på en måde, hvor vi aldrig mister fokus på målet og det resultat, hver deltager ønsker at skabe.

I tråd med den feminine energi vil temaerne blive konkretiseret henad vejen, i takt med hvad der rører sig i netværket, og med afsæt i erfaringer med, hvad der medvirker til at skabe forandringer. Temaer kunne være integritet, tillid, intuition, balance, hjerteenergi, indre ro, relationer.

Tilmelding og pris
Tilmelding til dette event er gratis, og er ikke en tilmelding til netværket. Du kan dog godt allerede nu tilmelde dig netvækert, hvis du vil være sikker på en af de 20 pladser. 

Du kan læse mere om netværket og tilmelde dig her. Pris for deltagelse i netværket er kr. 1000.

Oplægsholder

Anja Westy Larsen er ledelseskonsulent, mentor og underviser med en baggrund fra konsulentbranchen og en stilling som HR-Udviklingschef i Københavns Lufthavne. I dag støtter hun organisationer og individer i at leve et liv med integritet og balance med større arbejdsglæde og endnu bedre resultater som konsekvens. Læs mere her: www.kaiba.dk

Vi gør opmærksom på, at navn- og mailoplysninger på alle tilmeldte til dette arrangement vil blive videregivet til underviser, kursusudbyder og konferencested til brug for deres afvikling af arrangementet. Vi deler ikke dine oplysninger med de øvrige kursusdeltagere.

 

Tilbage

Kontakt os, hvis du har nogen spørgsmål

Briddi Escherich

Konsulent

Work Life Investment


Tlf. 32 66 13 57

Send e-mail