Spil dig til bedre ledelse

Finansforbundet, Applebys Plads 5, 1411 København K
Dato: 19. juni 2019 kl. 08:00 til 19. juni 2019 kl. 17:00
Pris: 250,00 kr.
Ledige pladser: 34
Tilmeldingsfrist: 04.06.2019

Temadag: Styrk dine ledelseskompetencer med spilbaseret læring i ”Atlas Finance”. Du får praksisnær erfaring og forståelse af temaerne: meningsfuld præstationsledelse, teamledelse og tværgående ledelse. Temadagen er opdelt i tre læringsloops eller runder, hvor teori, øvelser, analyse, træning, feedback og refleksion kobles sammen.

”Atlas Finance” er et praksisnært læringsunivers for ledelsesudvikling. Træningen er skræddersyet den finansielle sektors største udfordringer i en foranderlig tid med øget international konkurrence, kompleksitet og nye forventninger fra kunderne. Atlas Finance udvikler ledere, der kan lede alsidigt med blik for modsatrettede behov for resultater, relationer, stabilitet og forandring. Atlas Finance træner ledere i at navigere mellem kortsigtet resultatskabelse og langsigtet udvikling gennem meningsfuld præstationsledelse, ledelse af effektive teams og ledelse af tværgående samarbejde og innovation. Alle deltagere får hands-on erfaring, træning og udvikling af deres lederevner og ledelsesstil. Træningen kombinerer et digitalt og analogt læringsunivers med real-time interaktioner, feedback og transferøvelser.

 • En total træningsoplevelse: Læringsuniverset består af korte inspirationsoplæg med praktiske ledelsesredskaber, direkte real-time træning og feedback i en praksisnær ledelsessimulator samt transferøvelser, der trækker læringen tilbage til hverdagen.
 • Led en digital medarbejder: Hver deltager leder en Digital Medarbejder på en tablet, der skal udvikles, motiveres og præstere. Alle Digitale Medarbejdere er forskellige – og vil reagere og give forskellig feedback på ledelsesadfærden.
 • Ledelse på flere niveauer: Der trænes på tre organisatoriske ledelsesniveauer. De digitale medarbejdere, leder af medarbejdere og leder af ledere. Deltagerne får en konkret indsigt i, hvad der kræves af ledere på de forskellige niveauer i ledelseskæden.
 • Lær det. Træn det. Få feedback: Teori og praksis kobles. Du bliver inspireret med nyeste ledelsesteori. Du prøver det af i praksis – og du får direkte feedback på læring og adfærd. Både af din digitale medarbejder og dine kollegaer.

Program

Morgenkaffe

 • Velkomst og intro: inspirationsoplæg om præstationsledelse
 • Træning
 • Debrief, refleksion og fælles læring
 • Inspirationsoplæg om teamledelse
 • Træning
 • Debrief, refleksion og fælles læring

Frokost

 • Inspirationsoplæg om tværgående ledelse
 • Træning af præstationsledelse
 • Debrief, refleksion og fælles læring
 • Opsamling og tak for i dag

Undervisere

Jane Søgård Hansen, chefkonsulent i LEAD – enter next level, er erfaren underviser, facilitator og forandringsleder gennem de sidste 10 år. Hun er certificeret coach og underviser i personlig gennemslagskraft og implementeringsledelse.

Laust Søndertoft Pedersen, psykolog, ledelseskonsulent i LEAD – enter next level. Laust har erfaring med proceskonsultation, supervision, undervisning, rekruttering, on-boarding samt ledelses- organisationsudvikling. Laust underviser også i arbejds- og organisationspsykologi på Københavns Universitet.

Vi gør opmærksom på, at navn- og mailoplysninger på alle tilmeldte til dette arrangement vil blive videregivet til underviser, kursusudbyder og konferencested til brug for deres afvikling af arrangementet. Vi deler ikke dine oplysninger med de øvrige kursusdeltagere.

Tilbage

Kontakt os, hvis du har nogen spørgsmål

Lisa Maria Dalby

Kursusadministrator

Work Life Investment


Tlf. 32 66 14 10

Send e-mail