Netværk for Private Banking - Wealth Management - København

Finansforbundet, Applebys Plads 5, 1411 København K
Dato: 08. oktober 2019 kl. 17:00 til 08. oktober 2019 kl. 20:00
Pris: 1.000,00 kr.
Ledige pladser: 10
Tilmeldingsfrist: 07.10.2019

Netværket er for dig, der til dagligt arbejder med Private Banking/ Wealth Managament. I netværket sparrer du med ligesindede og får ny inspiration til din egen personlige og karrieremæssige udvikling samt udvikling af dit fagområde. Medarbejdere på Private Banking-området arbejder ofte med en bred vifte af opgaver.

Derfor har vi en udstrakt grad af fleksibilitet i netværkene, så der kan diskuteres forskellige temaer eller vinkler ift. et specifikt tema, i undergrupper i netværket.

Netværket mødes i Finansforbundet kl. 17-20:

Den 8. oktober 2019
Den 24. oktober 2019
Den 11. december 2019
Den 24. februar 2020

Blandt de temaer, som flere af vores medlemmer har peget på som relevante at tage op, kan nævnes:

  • Input og ny inspiration – hvad gør andre i mit fag – og i andre pengeinstitutter?
  • Work Life Balance - stress og stresshåndtering, stigende pres ift. opgaver og opgavekrav (fx. compliance, administration), Stærkere målekultur med KPI’er.
  • Karriere og karriereudvikling - ”Hvordan sikrer jeg min markedsværdi?”, ”Kompetencer nu og fremover – hvad skal jeg lave?”, ”Hvad er jeg god til, og hvad motiverer mig?”
  • Sektorudvikling - Compliance, Tech/robotter, nye aktører, ”Er vi gået i stå og på vej til at blive overhalet?”, ”Hvad siger kunderne?”, ”Hvis vi bliver disruptet, hvordan kunne det så se ud?”

Listen kan udbygges med andre temaer, som deltagerne oplever som relevante.

Vi tager afsæt i din dagligdag og virkelighed, så du får helt konkrete input til at styrke dit arbejde og position i organisationen.

Til det første møde fastlægger vi temaet på forhånd – og herefter vælger deltagerne de temaer, som er mest aktuelle på det givne tidspunkt. Vi lægger op til, at der skal være et fast erfa-punkt; ”Nyt på vores område”.

Det får du blandt andet ud af at deltage i netværket:

Adgang til at dele viden og erfaringer med en kreds af ligesindede, som kender og forstår de glæder og udfordringer, der følger med jobbet.

Mulighed for at diskutere aktuelle relevante udviklingstendenser

Ny inspiration og helt konkrete tilgange, der bringer dig videre

Mulighed for at lade dig udfordre i din tilgang til dit job

Mulighed for at etablere tætte relationer til andre i tilsvarende funktioner, som du kan trække på i årene fremover

Netværket består af fire faciliterede møder. Herefter hjælpes I som gruppe videre som selvorganiseret netværk, hvis I ønsker det.

Møderne holdes som udgangspunkt kl. 17.00 – 20.00. Hvis I som netværk kan blive enige m at andet tidspunkt, er det muligt at flytte det til formiddag eller eftermiddag.

Deltagerne inddrages i planlægningen af møderne på skift - alt efter interesse.

Inden hvert møde sender vi relevant læsestof som forberedelse til mødet og en uddybning af dagens tema. Regn med at bruge ½ til en 1 time på forberedelse.

Netværket har plads til 12-16 deltagere, så der er rig mulighed for at lære hinanden ordentligt at kende.

Facilitator

Netværket faciliteres af Torsten Laursen, der er partner i Qant (www.qant.dk). Torsten har lang erfaring med udvikling og facilitering af netværk. Han har som virksomhedsrådgiver arbejdet med ledelses- og forretningsudvikling i en lang række offentlige og private organisationer.

Tilmelding

Det koster kr. 1.000,- at deltage i de første fire møder (alt inkl.).

Praktiske spørgsmål om indhold og form:
Torsten Laursen. Tlf.: /53 80 08 80
Mail: torsten@qant.dk

Vi gør opmærksom på, at navn- og mailoplysninger på alle tilmeldte til dette arrangement vil blive videregivet til underviser, kursusudbyder og konferencested til brug for deres afvikling af arrangementet. Vi deler ikke dine oplysninger med de øvrige kursusdeltagere.

Tilbage

Kontakt os, hvis du har nogen spørgsmål

Briddi Escherich

Konsulent

Work Life Investment


Tlf. 32 66 13 57

Send e-mail