Tillidsmanden som forandringsagent - Kolding

Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding
Dato: 08. oktober 2019 kl. 10:00 til 08. oktober 2019 kl. 16:00
Pris: 0,00 kr.
Ledige pladser: 13
Tilmeldingsfrist: 08.09.2019

Finansforbundet har i samarbejde med Impact Learning udviklet et kursus for tillidsvalgte, som sætter fokus på de tillidsvalgtes rolle når virksomhederne forandrer sig.

 

På kurset arbejder vi med spørgsmålet

·        Hvordan håndterer vi det stigende antal og tempo i forandringer i branchen – på en måde så vi samtidig kan være med til at præge forandringerne? 


Tillidsvalgte har en formel rolle omkring de planlagte forandringer, som meget ofte handler om opgaveflytninger, nye strukturer og besparelser.

 

Men meget ofte er beslutningerne truffet, når de formaliserede udvalg tager stilling til forandringen – og ledelsen oplever systemet er langsommeligt.

 

Forandringer er meget ofte et svar på en strategisk udfordring og spørgsmålet er derfor om tillidsrepræsentanten skal rette sit fokus på de mere løbende og gradvise forandringer.

 

Kurset har derfor fokus på:

  • Den nye rolle hvor der er mere fokus på samarbejde end kamp - hvad tænker vi om den udvikling i de tillidsvalgtes rolle, som hvervet generelt set undergår?
  • Hvad er ledelsens dagsorden – og hvor kan vi se os selv spille med? Det at afkode ledelsens dagsorden – fremfor alene at vente på de konkrete udspil – er helt afgørende, så tillidsvalgte kan finde ud af, hvad de kan spille ind med, hvordan
  • Hvordan vi præge forandringerne og spille ind med konkrete løsninger – og ikke kun være (ofte passiv) medspiller på de store, forkromede tiltag?
  • Hvordan kan vi bringe vores platform i spil og bruge de rum som vi færdes i som tillidsvalgte

Underviser
Sociolog, Karsten Brask Fischer, fra Impact Learning

 

Til brug for udarbejdelse af netværksgrupper samt løbende kommunikation mellem deltagerne udarbejdes en deltagerliste med navn, mailadresse og arbejdsgiver, som sendes til alle deltagere. Navn- og mailoplysninger på alle tilmeldte vil desuden blive videregivet til underviser, kursusudbyder og konferencested til brug for deres afvikling af arrangementet.

Tilbage

Kontakt os, hvis du har nogen spørgsmål

Camilla Striib Jensen

Kursusadministrator

Work Life Investment


Tlf. 32 66 14 33

Send e-mail