Finansiel forretningsforståelse

Finansforbundet, Applebys Plads 5, 1411 København K
Dato: 06. juni 2019 kl. 09:00 til 06. juni 2019 kl. 16:00
Pris: 750,00 kr.
Ledige pladser: 15
Tilmeldingsfrist: 21.05.2019

Temadag: Bliv klogere på, hvordan en bank fungerer, og hvordan man sikrer dens optimale styring. Som IT-medarbejder, leder, specialist eller andet i den finansielle sektor er det i stigende grad vigtigt, at du forstår den finansielle forretning - derfor får du på denne temadag indsigt i bankens funktioner, hvilke forretningsområder den beskæftiger sig med, og hvilken betydning den har for samfundet.

Derudover lærer du, hvordan man styrer risikoen og sikrer, at bankerne er tilstrækkeligt udstyret til at imødegå en ny krise.

Du skal medbringe egen pc til kurset, da evt. undervisningsmateriale sendes ud digitalt på mail inden kurset.

Program

Kl. 09:00 Velkomst og præsentation

Kl. 09:15 De overordnede rammer for et pengeinstitut
Definitioner, typer af pengeinstitutter, lovmæssige forpligtelser, Finanstilsynet, love og bankregnskabet

Kl. 10:00 Engrosbanker og detailbanker
Udlån til virksomheder og private, private banking, formuepleje, corporate finance, emissioner, restrukturering, corporate actions og håndtering af større engagementer

Kl. 12:00 Frokost

Kl. 13:00 Finansiel Bankvirksomhed
Arbejdsdeling i markedsafdelingen, handel med obligationer, aktiehandel, pengemarkedet, valutamarkedet, derivathandel, styring af markedsrisiko og rådgivningsansvar

Kl. 14:30 Kapitaldækningsregler og risikostyring
Kapitaldækningsreglerne, risikostyring og kapitalstruktur

Kl. 16:00 Kursusafslutning og evaluering

Målgruppe:

Kurset er et introduktionskursus og er relevant for medarbejdere i den finansielle sektor, der har brug for et overordnet billede af, hvordan et pengeinstitut fungerer; herunder hvilke produkter man tilbyder og hvilken lovgivning man er underlagt.

Underviser:

Jørgen Just Andresen er partner og medstifter af Financial Training Partner A/S. Jørgen har mange års undervisningserfaring som chefkonsulent i SimCorps kursusafdeling, hvor han startede i 1996. Før SimCorp arbejdede han i Danske Bank med salg og analyse af obligationer.

Jørgen er uddannet cand.merc.int og HD(R). Jørgen Just Andresen er desuden ekstern lektor på CBS (Copenhagen Business School) og forfatter til bogen Finansiel Risikostyring udgivet på DJØFs Forlag.

Vi gør opmærksom på, at navn- og mailoplysninger på alle tilmeldte til dette arrangement vil blive videregivet til underviser, kursusudbyder og konferencested til brug for deres afvikling af arrangementet. Vi deler ikke dine oplysninger med de øvrige kursusdeltagere.

Foredragsholder

Jørgen Just Andresen

Tilbage

Kontakt os, hvis du har nogen spørgsmål

Lisa Maria Dalby

Kursusadministrator

Work Life Investment


Tlf. 32 66 14 10

Send e-mail