MAB seminar

Kobæk Strand, Kobækvej 85, 4230 Skælskør
Dato: 27. maj 2019 kl. 10:00 til 28. maj 2019 kl. 16:00
Pris: 0,00 kr.
Ledige pladser: 9
Tilmeldingsfrist: 27.04.2019

Overskriften for MAB/SUB seminar 27. og 28. maj er "bæredygtighed". Temaet ”bæredygtighed ” vil blive anskuet fra flere forskellige sider. Den danske finanssektor er – foranlediget af oplevet ledelsessvigt i forhold til hvidvask samt storbankers deltagelse i udbytteskandaler – havnet i en image- og tillidskrise i forhold til politikere, samfund og til dels også kunder. En tillidskrise der formentlig kan måle sig med det historiske lavpunkt i årene lige efter finanskrisen. Politikerne vil ikke skelne mellem store og små banker, skyldige eller ikke-skyldige. Den seneste markante stramning af hvidvasklovgivningen er ikke det sidste regulativtiltag. Der vil være et samfundsmæssigt pres for, at sektoren sætter ordentlighed og etik allerøverst. Compliance, hvidvask, ansvarlig rådgivning – er alle temaer, der vil fylde i bestyrelser og samarbejdsudvalg.

Vi må forvente, at der kommer yderligere fokus på kompetencer i bestyrelser og ledelser. Fit & proper kan tænkes at få en ny betydning, formentlig både i forhold til bestyrelsesmedlemmer, virksomhedernes organisationsopbygning og valg af nøglepersoner. Hvordan kan det evt. få betydning for medarbejdervalgte?

Vi vil formentlig se investorer i højere grad udøve aktivt ejerskab. Kravene til transparens øges - understøttet af lovgivningen. Lavrentemiljøet og høje aktiekurser skaber et øget fokus på investeringsklassen ” Alternativer”. Vi ser også lidt på hvilke områder, vi investerer vores opsparing inden for, og hvad er en ”bæredygtig investering”? Programmet nedenfor er et overordnet program, da der kan komme ændringer af placering, emner, vægtning etc.

Programansvarlig og gennemgående oplægsholder på de to dage er Bente Overgaard.

Program

Den 27. maj, formiddag

Perspektiverne for Fit & proper. Roller i organisationen, kultur. Compliance i bred forstand.

Oplægsholdere: Bente Overgaard og Lotte Mollerup, Partner i Capital Market Partners

Den 27. maj, eftermiddag

ESG, bæredygtige og ansvarlige investeringer og sammenhæng til FN’s verdensmål. Aktivt ejerskab. Alternativer som investeringsklasse.

Oplægsholdere: Bente Overgaard og NN fra X Bank og YY fra Pensionskasse/invest.forening

Den 28. maj, formiddag

FN’s 17 verdensmål vil i 2019 være på manges læber. Politikere og virksomheder er sammen om at sætte temaet på dagsorden. Seminaret sætter fokus på FN’s bæredygtighedsmål, oprindelse og anvendelse. Vi lader os inspirere af, hvordan en konkret virksomhed arbejder med FN’s verdensmål og bæredygtighed.

Oplægsholdere: Bente Overgaard og NN fra Danske Bank/virksomhed.

Den 28. maj, eftermiddag

Her arbejder vi med FN’s 17 verdensmål i praksis. Vi går i grupper og forholder os til samtlige 17 verdensmål og samler op i plenum.

 

Faciliteres af Bente Overgaard og Torben Folke Månsson.

A: I grupper opdeler vi de 17 verdensmål i tre typer af verdensmål:

1. Verdensmål - den finansielle virksomhed allerede adresserer (eksempler)

2. Verdensmål - den finansielle virksomhed kan/evt. bør adressere

3. Verdensmål som ikke er de mest oplagte for den finansielle virksomhed at adressere, men som virksomhederne ikke bør modarbejde

 

B: I grupper udvælges et antal verdensmål fra kat. 1 og 2 ovenfor med forslag til konkrete initiativer (træk gerne på kendte eksempler):

  • For hvert valgt initiativ redegøres for om betydningen er størst for samfund, virksomhed eller medarbejdere/individ. Sweetspot er alt andet lige, hvor det er til gavn for både virksomhed, medarbejdere og hvor der gives ”noget til samfundet ”. Og det er på en måde, hvor samfundskontrakten er tydelig.
  • I plenum diskuteres herudover hvordan man som medarbejdervalgt kan få arbejdet med FN’ s verdensmål på banen derhjemme.

FN’s verdensmål

Finansforbundet har en opgave i at forberede og kvalificere medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers forståelse for selskabsledelse, kompetencer, organisering af roller og ansvar i forhold til arbejdet med hvidvask, compliance, cyberrisk, lines of defence etc. Samt en opgave i at forberede og kvalificere en forståelse for kultur og bestyrelsesdynamik.

Finanssektoren er sat i skammekrogen – det er svært at opnå adgang til politikerne. Hr. og Fru Danmark er grundigt trætte af det, de opfatter som snyd og uærlighed fra en branche, der netop har arbejdet så hårdt på at genvinde tilliden. Uanset den udskammede rolle så synes Finansforbundet at være den aktør, der med størst troværdighed kan og bør påtage sig en rolle. For at sikre branchen en stemme i det kor af virksomheder, ministerier, rådgivere, andre arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer, der med høj røst vil diskutere og komme med bud på tiltag, værktøjer og rapportering i forhold til bæredygtighed og arbejdet med FN’s verdensmål.

Nærværende oplæg tager afsæt i, at Finansforbundet skal agere offensivt og udnytte, at forbundet formentlig vil være den stærkeste røst inden for sektoren. Med mulighed for både at blive hørt og sikre sig en imagemæssig styrkeposition inden for finanssektoren.

Tilbage

Kontakt os, hvis du har nogen spørgsmål

Katrine Skovbjerg

Kursusadministrator

Work Life Investment


Tlf. 32 66 14 75

Send e-mail