Få succes med videndeling - og få certifikat på det

Finansforbundet, Applebys Plads 5, 1411 København K
Dato: 11. marts 2019 kl. 10:00 til 11. marts 2019 kl. 16:00
Pris: 0,00 kr.
Ledige pladser: 4
Tilmeldingsfrist: 08.02.2019

Få succes med videndeling - og få certifikat på det
- Kompetencekursus for Finansforbundets tillidsmænd

Kurset giver dig basisviden om, hvad effektiv videndeling er, og klæder dig på til at få den til at virke i din virksomhed.
Som tillidsmand har du en meget central position til at være med til at skabe en positiv videns- og netværkskultur i organisationen på tværs. Som certificeret VidensAgent bliver du klædt på til at udfylde den nøgleposition.
Hvorfor er det, at forskellige faggrupper har svært ved at forstå hinanden og ikke får delt vigtig viden på tværs? Kan I se, at der er silotænkning, og at viden går tabt? Hvordan finder man ud af, hvilken viden man skal dele med hvem, og hvordan finder man tiden i en travl hverdag?


På kurset kondenserer vi års forskning i effektiv videndeling ned til lavpraktiske øvelser og teknikker. Som tillidsmand lærer du at optimere jeres videndeling-aktiviteter, så I får et større og mere tilfredsstillende udbytte af jeres indsatser. Kurset gør dig i stand til at være med til at nedbryde siloer, øge organisationens vidensflow og sikre, at dine kolleger får større glæde af hinanden.

Som VidensAgent får du kompetencerne til at påvirke din organisation til at:
• få vigtig viden til at cirkulere
• øge effektiviteten og opnå bedre resultater
• få færre misforståelser og konflikter
• skabe innovation og udvikling
• få bedre samarbejde og øge arbejdsglæden

Undervisning kommer rundt om:
• Kraften i den netværkende organisation
• Videndeling på tværs – er ikke bare mere snak og flere møder
• To typer af viden – den tavse viden er guldet
• En model for effektiv videndeling
• Seks klassiske grunde til, at det ofte mislykkes
• VidensAgent – kompetencer og rollemodel
• Dine styrker og svagheder
• Hvem deler vi viden med
• Styrkerne ved at dele viden på tværs af introverte/ekstroverte profiler
• Videndeling på tværs af funktioner og afdelinger hvorfor og hvordan
• De lavt hængende frugter hos jer
• Hvad kan du som VidensAgent tilbyde din organisation
• Hverdagens barrierer – hvordan overvinder vi dem
• Tips og gode råd i en travl dagligdag

Der er i forbindelse med kurset to webinarer henholdsvis á 45 min. der ligger den 1. april kl. 15.00 og den 30. april kl. 15.00.

Underviser
Susie Lynge – Direktør i Netværks Akademiet. Erhvervscoach og foredragsholder. Hun er forfatter til flere bøger om netværk. Hendes metoder og tilgang bygger på coaching, og hun har trænet mere end 15.000 ledere og medarbejdere i strategisk networking og videndeling i organisationer som bl.a. Atp, Finansforbundet, Nykredit, Jyske Bank, Kromann Reumert, Team Danmark og EY.

Til brug for udarbejdelse af netværksgrupper samt løbende kommunikation mellem deltagerne udarbejdes en deltagerliste med navn, mailadresse og arbejdsgiver, som sendes til alle deltagere. Navn- og mailoplysninger på alle tilmeldte vil desuden blive videregivet til underviser, kursusudbyder og konferencested til brug for deres afvikling af arrangementet.

Tilbage

Kontakt os, hvis du har nogen spørgsmål

Katrine Skovbjerg

Kursusadministrator

Work Life Investment


Tlf. 32 66 14 75

Send e-mail