Samtalen som redskab - Modul 1

Kobæk Strand, Kobækvej 85, 4230 Skælskør
Dato: 18. februar 2019 kl. 10:00 til 19. februar 2019 kl. 16:00
Pris: 0,00 kr.
Ledige pladser: 10
Tilmeldingsfrist: 17.02.2019

Samtalen som redskab (10 ECTS-point)

Der finder mange forskellige samtaler sted i organisationer. Og som tillidsmand kan du stå i situationer, hvor medlemmer er til samtaler, der har ansættelsesretlige konsekvenser, du kan have samtaler med medlemmer og måske ledere, hvor de har brug for sparring eller coaching, og endelig kan der i dialogen med dine kolleger opstå behov for mere værdibaserede samtaler. Med uddannelsen får du indsigt i de forskellige behov for kommunikation – f.eks. som personaleleder og som medarbejder – og du kan vurdere, hvilken kommunikation, der er behov for i den konkrete situation.

Denne uddannelse giver dig forskellige værktøjer til at føre og indgå i samtaler. Du bliver klædt på til at vurdere, hvilken type kommunikation og samtaleteknikker, der er behov for alt efter den enkelte samtales karakter. Du får viden, der gør dig i stand til at reflektere over, hvilken position og rolle du skal indtage i de forskellige situationer. Du får også kompetencer til at reflektere over virkningerne af samtaler i organisationen.

Indholdet i uddannelsen er:

·         Samtaler som psykologiske kontrakter
·         Bedømmelses- og medarbejdersamtaler
·         Krav til samtaler, der har ansættelsesretlige konsekvenser
·         Dialogværktøjer
·         Brug af udviklende og coachende samtaler
·         Etik i samtaler

Faget ”Samtalen som redskab” er et valgfrit modul på Akademiuddannelsen i HR, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Det gennemføres over seks undervisningsdage (3 moduler á 2 dage) med hjemmeopgaver imellem. Det afsluttes med en erhvervscase, der er en mindre skriftlig opgave (2 sider), der er afsæt for dialog til en mundtlig eksamen. Du skal forvente at sætte tid af til at læse op til 400 sider, gennemføre eksperimenter i egen organisation, skrive en opgave på 2 sider og gå til eksamen.


Tilmelding / eksamen:
Du tilmelder dig kun til Modul I, men der er vigtigt at du kan deltage på alle moduler samt til eksamen. Når du tilmelder dig, skal du huske at oplyse om du ønsker at gå til eksamen.

Modul I: Den 18. - 19. februar 2019 på Kobæk Strand

Modul II: Den 25. - 26. marts 2019 på Kobæk Strand

Modul III: Den 23. - 24. april 2019 på Kobæk Strand

Eksamen afholdes den 13. - 14. maj 2019 i Finansforbundet 

Finansforbundet sørger for at tilmelde dig til Modul II og III samt til eksamen.


Målgruppen:
Tillidsmænd, som har gennemgået hele grunduddannelsen og kredsbestyrelsesmedlemmer.

Husk at orientere din virksomhed når du melder dig til, eller hvis du efterfølgende melder afbud.

Underviser:
Anette Kirekegaard fra Erhvervsakademiet Lillebælt

 

Videregivelse af informationer

Til brug for udarbejdelse af netværksgrupper samt løbende kommunikation mellem deltagerne udarbejdes en deltagerliste med navn, mailadresse og arbejdsgiver, som sendes til alle deltagere. Navn- og mailoplysninger på alle tilmeldte vil desuden blive videregivet til underviser, kursusudbyder og konferencested til brug for deres afvikling af arrangementet.

Som led i din deltagelse i kurset, er der behov for at tilmelde dig kursusudbyders interne platform, hvorfra du kan tilgå undervisningsmateriale mv. Til brug herfor er det nødvendigt at videregive følgende oplysninger om dig cpr-nu, e-mailadresse, adresse og telefonnummer. Du bedes derfor give samtykke til dette nedenfor. Ved manglende afgivelse af samtykke vil det ikke være muligt at modtage undervisningsmateriale, deltage i eksamen eller modtage ECTS point for deltagelsen.

Tilbage

Kontakt os, hvis du har nogen spørgsmål

Katrine Skovbjerg

Kursusadministrator

Work Life Investment


Tlf. 32 66 14 75

Send e-mail