Sagsbehandleruddannelsen dag 1

Finansforbundet, Applebys Plads 5, 1411 København K
Dato: 16. september 2019 kl. 09:30 til 16. september 2019 kl. 17:00
Pris: 0,00 kr.
Udsolgt
Tilmeldingsfrist: 16.08.2019

Uddannelsens indhold og opbygning
Sagsbehandleruddannelsen er for dig, som har medlemsrådgivning tæt inde på livet, og hvor sagsbehandling efterhånden fylder en del i dit faglige arbejde. Med afsæt i tankerne om Union Governance og God Sagsbehandlingsskik ønsker du at bidrage til, at Finansforbundet giver medlemmerne en kompetent og professionel sagsbehandling.

I uddannelsesforløbet præsenteres du for værktøjer og metoder til

  • at afdække medlemmets verdensopfattelse, ønsker og behov
  • at indsamle og dokumentere relevante data
  • at klarlægge dit mandat
  • at kortlægge sagens processuelle forløb - herunder de fagretlige regler.

Forløbet er bygget op omkring en lang række cases, hvor du arbejder med juridiske problemstillinger, som ligger i forlængelse af niveauet på Grunduddannelsen. Dette er bl.a. ansættelsesforholdets ophør, vilkårsændring, samt ligebehandling og forskelsbehandling.
Samtidig får du vendt blikket indad i forhold til at arbejde loyalt med medlemmets ønsker inden for rammerne af din rådgivning.

Uddannelsen er tilrettelagt som et workshopforløb, der indeholder tre heldags workshops og to netværksmøder over en periode på ca. 5 måneder. Netværksdagene aftales indbyrdes blandt deltagerne i de fire netværk, som etableres på det første forløb. Der er mødepligt til alle dage. Efter kurset er der en individuel, afsluttende opgave (case + elektronisk multiple choice), som skal vise deltagernes forståelse for og anvendelse af stofområderne.

På uddannelsen får du bogen "Funktionærret", som advokat Lars Svenning Andersen har skrevet.

OK2012 og målgruppen for uddannelsen
Med OK2012 blev pligt til at gennemføre en lokal forhandling om faglige sager mellem ledelse og den faglige repræsentant – f.eks.  sager om fortolkning af overenskomst og aftaler samt personsager. Pligten forudsætter, at den faglige repræsentant har bestået Finansforbundets sagsbehandleruddannelse, og at de involverede medlemmer ikke modsætter sig lokal forhandling.

Såfremt du er den faglige repræsentant for din virksomhed – og endnu ikke har været på sagsbehandleruddannelsen – skal du være opmærksom på at aftaler om f.eks. personsager og fortolkningssager skal forhandles af Finansforbundet. Hvis du vil være i stand til at indgå aftaler f.eks. i personsager bør du tilmelde dig et forløb, så du ved en lokal forhandling vil kunne repræsentere dine medlemmer.

Er du tillidsmand eller område-/fællestillidsmand i en virksomhed er det intet til hinder for, at du kan varetage rollen som bisidder for dit medlem til eksempelvis en advarsels- eller opsigelsessamtale, uden at have været på sagsbehandleruddannelsen. Ved den efterfølgende vurdering og evt. forhandling af vilkårene vedr. disse forhold, skal en uddannet sagsbehandler involveres i sagen.

I Finanskredsene er målgruppen "Faglige repræsentanter" (som udgangspunkt den "øverste" tillidsvalgte i virksomheden).
I Virksomhedskredsene er målgruppen "område- og fællestillidsmænd" samt de politisk valgte i kredsbestyrelsen, som arbejder med sagsbehandling.

Tag eventuelt en dialog med din kredsbestyrelse, hvis du er i tvivl, om du er i målgruppen.

Datoer
Dagene foregår den 16. september, 28. oktober og 25. november 2019.

Netværksdage
På uddannelsen skal der også afholdes 2 netværksdage hhv. mellem dag 1 og dag 2 og igen mellem dag 2 og dag 3. Du vil høre mere om netværksdagene og netværksgrupperne på første dag.

Undervisere
Konsulenter fra Finansforbundet.

Tilmelding
Du tilmelder dig Sagsbehandleruddannelsen dag 1 og Finansforbundet sørger for at tilmelde dig til dag 2 og dag 3.
Bemærk, når du tilmelder dig kommer du i første omgang på venteliste. Du vil efterfølgende få besked, når vi har tjekket, at du opfylder kriterierne for målgruppen.

Husk at orientere din virksomhed når du melder dig til, eller hvis du efterfølgende melder afbud.

Til brug for udarbejdelse af netværksgrupper samt løbende kommunikation mellem deltagerne udarbejdes en deltagerliste med navn, mailadresse og arbejdsgiver, som sendes til alle deltagere. Navn- og mailoplysninger på alle tilmeldte vil desuden blive videregivet til underviser, kursusudbyder og konferencested til brug for deres afvikling af arrangementet.

 

Tilbage

Kontakt os, hvis du har nogen spørgsmål

Camilla Striib Jensen

Kursusadministrator

Work Life Investment


Tlf. 32 66 14 33

Send e-mail