Excel Webinar

Hjemme ved egen pc, Hjemme ved egen pc,
Dato: 25. oktober 2018 kl. 09:00 til 01. november 2018 kl. 11:30
Pris: 0,00 kr.
Venteliste
Tilmeldingsfrist: 22.10.2018

Webinaret er for ledige og fratrædende medlemmer.

Webinaret består af 3 moduler og er for dig, der gerne vil lære, hvordan du anvender Excel i det daglige.

Kom godt i gang med Excel:


Modul 1 - 2,5 time


Oprettelse af lister
Indsættelse og sletning af rækker og kolonner
Indsættelse, sletning, flytning og omdøbning af ark
Oprettelse af formler ved indtastning med grundlæggende regneregler, brug af operatorer og parenteser og kopiering af formler til andre celler
Brug af relative og absolutte cellereferencer
Formatering af tekst, tabeller, tal og datoer

Modul 2 - 2,5 time


Betinget formatering: Mulighed for at tildele et ubegrænset antal betingede formater; brug af søjler og ikoner i stedet for farver
Formatering ved hjælp af de Temaer og Typografier og Tabelfunktionen
Introduktion til brug af de i programmet foruddefinerede formler vha. funktionsguiden
Oprettelse af sidehoved og sidefod
Definere sideopsætning mht. margener og sideretning og tilpasse udskrift til et bestemt antal sider
Udskrivning af ark

Modul 3 - 2,5 time


Oprettelse og redigering af diagrammer med brug af formateringsbokse
Brug af funktionen Hurtigudfyld
Funktionen Hurtig analyse: smarte genveje til betingede formateringer, oprettelse af diagrammer etc.
Filtrering af lister ved hjælp af Autofilter
Sortering af data
Kæder mellem ark
Sammenkædning af data mellem ark
Navngivning af celler og brug af navne i arkene

Varighed:

2,5 timer pr. modul

Datoer:

Modul 1: 25. oktober kl. 9-11.30
Modul 2: 30. oktober kl. 9-11.30
Modul 3: 1. november kl. 9-11.30

Forudsætning:

Rutine i brugen af egen PC/tablet og internettet. Der kan være udfordringer ved at benytte ipads.
Du skal have installeret Excel på din pc - webinaret er på begynderniveau.

PC/tablet m.m. med netadgang:

Kurset er et webinar, hvor du tilgår kurset fra egen computer hjemmefra. Du skal benytte egen pc/tablet med netadgang.
Webinaret afvikles ved, at underviseren gennemgår stoffet og deltagerne kan stille spørgsmål via chat.
Spørgsmålene læses op og besvares løbende eller i forhold til gennemgangen.
Deltagerne skal helst være klar minimum 5 minutter før webinar start med afprøvede høretelefoner, så vi kan overholde den planlagte start.

Når du som ledig registrerer din kursustilmelding hos din A-kasse, skal du skrive, at kurset er arrangeret af dit fagforbund ”Finansforbundet”, da du har mulighed for at deltage i uddannelse på op til 2 uger arrangeret af Finansforbundet. Gå ind på FTF-A’s tast selv service med NemID og brug ”Blanket til deltagelse i uddannelse”.

Tilbage

Kontakt os, hvis du har nogen spørgsmål

Monica Christiansen

Kursusadministrator

Work Life Investment


Tlf. 32 66 13 98

Send e-mail