Skatteret

Uddannelsescentret Fredericia, Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia
Dato: 04. maj 2018 kl. 09:00 til 22. juni 2018 kl. 15:00
Pris: 0,00 kr.
Ledige pladser: 22
Tilmeldingsfrist: 27.03.2018

Kurset er for ledige og fratrædende medlemmer.

Skatteret - Diplomuddannelse i skat
Har du et ønske om at arbejde inden for det skattefaglige område. Det er fx offentligt ansatte i SKAT og Skatteankestyrelsen, privatansatte inden for revisions-, rådgivnings- og advokatbranchen eller medarbejdere i økonomifunktionen i større virksomheder, så er kurset Skatteret måske noget for dig.


Formål
På dette valgmodul arbejdes med den skatteretlige grundforståelse. Modulet Skatteret giver dig et teoretisk og anvendelsesorienteret kendskab til personbeskatning.

Indhold
Modulet tager sigte på at besvare spørgsmålene: Hvem skal betale indkomstskat (den subjektive skattepligt)? Hvad skal der betales indkomstskat af (den objektive skattepligt)? Og hvordan opgøres og beregnes skatten for fysiske personer?

Mål for læringsudbyttet – viden, færdigheder og kompetencer

Viden
Den studerende skal
• have viden om den subjektive og objektive skattepligt
• have indsigt i indkomstarter, indkomstopgørelse og skatteberegning

Færdigheder
Den studerende skal
• kunne fastlægge fysiske personers subjektive skattepligt
• kunne opgøre den skattepligtige indkomst
• kunne beregne indkomstskatter

Kompetencer
Den studerende kan
• fremfinde relevante retskilder som skal anvendes ved fastlæggelse af den subjektive og objektive skattepligt
• opgøre den skattepligtige indkomst og beregne indkomstskatter

Opgave
Der udarbejdes undervejs i forløbet en afleveringsopgave med et omfang svarende til en eksamensopgave. 
Undervisning
Undervisningsformen veksler mellem oplæg fra underviseren, gruppearbejde, plenumdebat og øvelser. Det forudsættes, at de studerende til hver undervisningsgang læser den fornødne litteratur inden for de emner, der er relevante for den pågældende undervisningsdag.
1. Undervisningsgang fredag den 4. maj
2. Undervisningsgang fredag den 11. maj
3. Undervisningsgang fredag den 18. maj
4. Undervisningsgang fredag den 1. juni
5. Undervisningsgang fredag den 8. juni
6. Undervisningsgang fredag den 15. juni
Eksamen fredag den 22. juni

Eksamen
Der afholdes en 3 timers skriftlig stedprøve. Deltagerne skal selv medbringe bærbar pc til den skriftlige stedprøve. Alle skriftlige hjælpemidler må medbringes til eksamen. Bedømmelsen foregår efter 7-trins-skalaen.

ECTS
Modulet giver 5 ECTS point. En hel diplomuddannelse udgør 60 ECTS point.
Skatterret er et fag under diplomuddannelsen i skat - læs mere om: Diplomuddannelse i skat

Adgangskrav
Deltagerne skal have gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant akademiuddannelse og have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført en adgangsgivende uddannelse.

Forudsætninger
Du skal selv have pc til forberedelse og undervisningsbrug.


Når du registrerer din kursustilmelding hos din A-kasse, skal du skrive, at kurset er arrangeret af dit fagforbund ”Finansforbundet”, da du har mulighed for at deltage i uddannelse på op til 2 uger arrangeret af Finansforbundet. Gå ind på FTF-A’s tast selv service med NemID og brug ”Blanket til deltagelse i uddannelse”.

Tilbage

Kontakt os, hvis du har nogen spørgsmål

Monica Christiansen

Kursusadministrator

Work Life Investment


Tlf. 32 66 13 98

Send e-mail