Coaching i organisationer modul 1

Kobæk Strand, Kobækvej 85, 4230 Skælskør
Dato: 10. september 2018 kl. 10:00 til 11. september 2018 kl. 16:00
Pris: 0,00 kr.
Ledige pladser: 2
Tilmeldingsfrist: 10.08.2018

Finansforbundet tilbyder AU-modulet Coaching i organisationer.

Hvordan kan du bidrage til at skabe refleksion, læring og udvikling hos andre til glæde for dig selv, andre og ikke mindst jeres fælles arbejdsplads?

Coaching i Organisationer er et valgfagsmodul fra akademiuddannelsen i ledelse på 10 ECTS point - et teoretisk og praktisk undervisningsforløb, der introducerer metoder til at skabe udviklende samtaler og processer i forhold til enkeltpersoner og grupper i en organisatorisk kontekst. Du præsenteres for forskellige modeller, som kan være udgangspunkt for en formaliseret coachingsamtale, men vi arbejder også med teknikker og metoder, som kan anvendes mere uformelt i en coachende tilgang i hverdagen.

Der er fokus på voksnes refleksion og læring både med udgangspunkt i den systemiske teori og med fokus på praktisk træning i forhold til hverdagens praksis.

Forløbet er for dig, der ønsker at bruge metoderne til at skabe udvikling sammen med medarbejderne, og for medarbejdere, der ønsker at skabe udviklende samtaler i forhold til kolleger, kunder og medlemmer. Forløbet bidrager derudover i høj grad til din egen personlige udvikling.

Undervisningen gennemføres over seks dage og afsluttes med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i et kort projekt, med ekstern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen - Efter bestået eksamen vil du modtage eksamensbevis.

Eksamen er en mundtlig refleksion over en gennemført samtale med udgangspunkt i metoder og teorier fra den systemiske teori. Forud for eksamen afleveres et kort projekt - det vil sige ca. 8 sider. i tre eksemplarer til studiekontoret. Du vil få mere information om eksamen og projekt ved det første modul.

Du får vejledning i forbindelse med det korte projekt og forberedelse af mundtlig eksamen.

Læs mere om faget på www.ug.dk

Faget udbydes af godkendt uddannelsesinstitution under lov om åben uddannelse.

Faget vil være interessant for:

Tillidsmænd, som har gennemgået hele grunduddannelsen, arbejdsmiljørepræsentanter, som har Arbejdsmiljøuddannelsens modul I og II, kredsbestyrelsesmedlemmer og SUB.

Tilmelding:
Når du tilmelder dig det første modul sørger Finansforbundet for, at du - når du er blevet udvalgt til uddannelsen - bliver tilmeldt de to andre moduler.
Bemærk, at de kursister som ønsker at gå til eksamen prioriteres.

Overnatning og middag:
Der vil være overnatning og middag på Kobæk Strand, Kobækvej 85, 4230 Skælskør på de første 3 moduler.

Modul I den 10. - 11. september 2018
Modul II den 8. - 9. oktober 2018
Modul III den 5. - 6. november 2018
Eksamen den 3. - 4. december (1/2 times mundtlig eksamen én af dagene). Underviseren vil fortælle mere eksamen på modul I.
Når du tilmelder dig dette kursus, så skal du huske at give din virksomhed besked om din deltagelse.
Hvis du efterfølgende melder afbud, skal du også huske at orientere din virksomhed.

 

Tilbage

Kontakt os, hvis du har nogen spørgsmål

Katrine Dalsbo Silvestre

Kursusadministrator

Work Life Investment


Tlf. 32 66 14 34

Send e-mail