Compliance-konference 2018 - af fagfolk til fagfolk

Finansforbundet, Applebys Plads 5, 1411 København K
Dato: 11. oktober 2018 kl. 08:30 til 11. oktober 2018 kl. 17:00
Pris: 1.500,00 kr.
Ledige pladser: 53
Tilmeldingsfrist: 24.09.2018

Konference - Styrke i samarbejde: Gå ikke glip af årets compliancebegivenhed, hvor du sammen med andre complianceeksperter kan komme tættere på de mest aktuelle temaer på området. Compliancekonferencen 2018 står i samarbejdets tegn, og vi går i dybden med en række af de mest centrale spørgsmål i compliancearbejdet – blandt andet hvorfor det er så vigtigt at samarbejde om compliance både internt og eksternt, og hvordan et styrket samarbejde med myndigheds-, teknologi- og uddannelsessiden kan se ud.

Konferencen
Konferencen er opbygget i keynote speaks om formiddagen og to parallelle spor med workshops om eftermiddagen.
 
Temaer om formiddagen:
• Det nationale risikobillede 2018-2020
• RegTech-markedsudviklingen i et dansk og engelsk perspektiv
• Når compliance-problemstillinger bliver til pressesager
• Organisering af compliancefunktionen mhp. styrket opgaveløsning og samarbejde

Eftermiddagens to workshopspor:
• Organisations- og myndighedssamarbejdet
  o Designworkshop om efterretningssamarbejde om terrorfinansiering og hvidvask
  o Workshop om rekruttering, kompetence- og kulturudvikling

• Teknologisamarbejdet - RegTech
   o Workshop om feasibility: Hvordan evalueres RegTech-virksomheder mhp. at samarbejde med disse / oplæg om dansk RegTech-start-ups
   o Workshop om de juridiske overvejelser og faldgruber i relation til RegTech


Oplægsholdere:
Navne offentliggøres senere.

"No organisation is an island"
Du har nok hørt frasen "No man is an island". Budskabet er, at ingen kan handle uafhængigt af omverdenen, ingen kan stå helt uden for fællesskabets regler og normer, og ingen kan i længden overleve uden andre. Det samme kan man sige om compliancearbejdet i finansielle virksomheder. Samarbejde på tværs af sektorer, virksomheder og myndigheder er tvingende nødvendigt for at løse de komplekse complianceopgaver bedst muligt.
Langt hovedparten af complianceopgaverne i den finansielle sektor kan relativt let sættes i system og løses med velkendte metoder.
Men der findes udfordringer i relation til hvidvask, terrorfinansiering og anden økonomisk kriminalitet, der viser sig at være mere komplekse end forventede. Kriminelle finder hele tiden nye kreative måder at omgå regler, love og kontrolsystemer i en stadig mere digitaliseret og globaliseret verden. Forskningen kalder sådanne problemer og opgaver for wicked problems/assignments. De implicerede parter er uenige om, hvad problemet er, og hvordan det kan løses. Den slags udfordringer involverer typisk andre afdelinger, virksomheder og myndigheder og har ofte stor politisk bevågenhed, og derfor skal man kunne samarbejde med mange parter for at løse problemet.
Forskningen peger på, at wicked problems ofte må løses med kreative netværksbaserede løsninger på tværs af enheder og niveauer: Internt i finansvirksomheden må compliance- og it-afdelinger styrke samarbejdet for at løse nye, atypiske opgaver. Og det samme gælder i det eksterne samarbejde mellem finansvirksomheder, kunder, rådgivere og myndigheder.

Styrket samarbejde mellem complianceafdelinger
I de senere år er Finanshusenes complianceafdelinger blevet væsentlig større personale- og opgavemæssigt. I nogle organisationer er funktionerne efterhånden blevet så specialiserede og opdelte, at det kræver mere informations- og ressourcesamarbejde på tværs for at løse de atypiske og komplekse problemstillinger. Samtidig er tilgangen af nye opgaver stor, hvilket kræver flere ressourcer i form af enten flere hænder og bedre it-understøttelse.
På basis af et fagligt oplæg om den interne organisering af compliancefunktionen lægges op til en drøftelse af, hvordan det interne samarbejde kan styrkes, hvordan ressourceprioriteringsprocesser kan gennemføres på en god måde.

Styrket samarbejde med kommunikation og presse
Compliance bliver med jævne mellemrum hot stuff i pressen. Når uheldig compliancepraksis bliver til møgsager kræver det typisk en hurtig reaktion, interne omstruktureringer og et aktivt eksternt kommunikationsarbejde.
På basis af et fagligt oplæg lægges op til en drøftelse af, hvordan beredskabssamarbejdet med kommunikation og pressen (public affairs) kan styrkes, og hvordan virksomhederne håndterer deres image til hverdag og i kritiske situationer.

Styrket samarbejde med myndigheder
Anti Money Laundering (AML) er et kerneområde for danske og internationale finanshuse og myndigheder. Kompleksiteten er stødt stigende i takt med, at kundebetjening, dokumenter og transaktioner digitaliseres og globaliseres. Kriminelle finder nye kreative måder at omgå love, regler og kontrolsystemer. Antallet af underretninger og behandlinger er stødt stigende, og det forventes, at myndighedsarbejdet med tiden automatiseres og ændrer karakter.
På konferencen gøres der status på det institutionelle samarbejde, og der lægges op til, at konferencedeltagerne selv kan komme med forslag til, hvor og hvordan myndighedssamarbejdet kan styrkes.

Styrket samarbejde med RegTech
Regulatory Technology også kaldt RegTech er en fællesbetegnelse for digitalisering af compliance, der foregår internt i finanshusene og eksternt i form af nye data- og teknologivirksomheder. Kernen er at gøre nuværende systemer og processer bedre, billigere og hurtigere. Derudover kan teknologien bruges til at spotte nye tendenser i data, som specialister og hidtidige systemer kan have svært ved at opdage.
Der er delte meninger om, hvorvidt investeringer i RegTech udelukkende er en udgiftspost eller en anledning til forretningsudvikling. Nogle finanshuse mener, at RegTech på sigt vil blive en konkurrenceparameter på linje med produkter, kundeservice, kreditvurdering og funding.
På konferencen gennemgår vi, hvordan de eksisterende finanshuse kan øge deres samarbejde med de nye softwareaktører. Og vi præsenterer metoder til, hvordan finansvirksomheder kan evaluere et fremtidigt regtech-samarbejde.

Styrket samarbejde med uddannelsessektoren
Compliance handler i høj grad om en passende organisationskultur og adfærd blandt medarbejdere og kunder. Målrettet træning og uddannelse er en af vejene til at skabe en passende kultur og adfærd.
På konferencen præsenteres, hvor og hvordan finanshuse kan styrke samarbejdet med private og offentlige uddannelsesaktører i relation til kompetence- og kulturudvikling. Endvidere drøftes det, hvilke uddannelsesmetoder der er egnet til compliancefaglighed. 

 

Konference er kun for medlemmer af Finansforbundet, men din kollega kan lige nu få et tre måneders gratis medlemskab og dermed deltage

 

Tilbage

Kontakt os, hvis du har nogen spørgsmål

Lisa Maria Dalby

Kursusadministrator

Work Life Investment


Tlf. 32 66 14 10

Send e-mail