Regneark til økonomistyring

KEA Kompetence, Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup
Dato: 07. marts 2018 kl. 08:30 til 06. juni 2018 kl. 15:00
Pris: 0,00 kr.
Tilmeldingsfrist: 05.03.2018

Kurset er for ledige og fratrædende medlemmer

Det er målet med kurset, at deltageren bliver i stand til at anvende regneark til at analysere og vurdere dataudtræk fra virksomhedens økonomisystemer og løsning af mindre statistiske opgaver.

Deltagerne bliver ligeledes i stand til at opbygge konkrete økonomiske modeller, så der kan deltages aktivt i virksomhedens anvendelse af regneark til løsning af økonomiske og ledelsesmæssige problemstillinger.


Der arbejdes med generelle funktioner i regneark såsom formatering, design, tabeller og modeller samt vigtige redskaber til opstilling af diagrammer og prognoser, samt til bearbejdning og præsentation af data.


Derudover opnår deltagerne en række kompetencer, som gør det muligt at anvende teorien fra erhvervsøkonomi samt økonomistyring i en praktisk sammenhæng.


Regneark til økonomistyring er et valgfrit fagmodul på Akademiuddannelsen i Økonomi- og ressourcestyring.


Hos KEA får du derudover:

 • Undervisning i vores dejlige lokaler i Hellerup

 • Praksisnær undervisning på et videregående niveau

 • Undervisningen understøttes af elektronisk læringsstystem (Fronter)

  Kurset giver 10 ECTS og er en del af Akademiuddannelsen i Økonomi- og ressourcestyring.

  Forudsætninger: Du skal medbringe egen pc med adgang til Excel.

  Der er 8 undervisningsdage, og der undervises 8.30-15: 7/3 - 21/3 -5/4 -18/4 -26/4 - 9/5 - 22/5 - 30/5

  Skriftlig eksamen afholdes den 6. juni  2018 kl. 14-18

  Når du registrerer din kursustilmelding hos din A-kasse, skal du skrive, at kurset er arrangeret af dit fagforbund ”Finansforbundet”, da du har mulighed for at deltage i uddannelse på op til 2 uger arrangeret af Finansforbundet. Gå ind på FTF-A’s tast selv service med NemID og brug ”Blanket til deltagelse i uddannelse”.

 • Tilbage

  Kontakt os, hvis du har nogen spørgsmål

  Monica Christiansen

  Kursusadministrator

  Work Life Investment


  Tlf. 32 66 13 98

  Send e-mail