Coaching og konflikthåndtering

Erhvervsakademi Aarhus, Ringvej Syd 104, 8260 Viby J
Dato: 05. april 2018 kl. 08:30 til 12. juni 2018 kl. 15:30
Pris: 0,00 kr.
Ledige pladser: 19
Tilmeldingsfrist: 14.03.2018

Kurset er for ledige og fratrædende medlemmer.


Med ”Konflikthåndtering og coaching” lærer du at coache i forbindelse med konflikthåndtering og derigennem være med til at forbedre kommunikationen og skabe et godt arbejdsklima i din virksomhed.

Du lærer at analysere og håndtere teamudvikling, teambuilding og konfliktsituationer. Du får indblik i de psykologiske processer omkring kommunikation og konflikter, samt hvordan coaching kan være et redskab til at løse konflikter og til at forbedre dialogen medarbejdere imellem samt på tværs af organisationen.

Efter forløbet kan du:
• Vurdere og løse praksisnære problemstillinger, der involverer konfliktløsning, mediation/konfliktmægling og forhandling
• Anvende centrale teorier og metoder inden for coaching i forbindelse med komplekse konfliktsituationer
• Vælge den rigtige løsningsmodel i en konfliktsituation
• Anvende dine nye praktiske færdigheder i forhold til udvikling af samarbejdsrelationer

Det er et værktøjsorienteret forløb, der styrker dine kompetencer til at analysere og arbejde med konflikter.

8 undervisningsdage + eksamen (10 ECTS)
Datoer: 5/4 - 12/4 - 19/4 - 26/4 - 2/5 - 17/5 -24/5 - 31/5.

Aflevering af eksamensopgave den 4/6 kl. 12.00. Eksamen 12. juni (evt. 13. juni)

Forløbet er inkl. forplejning og materialer.

Når du registrerer din kursustilmelding hos din A-kasse, skal du skrive, at kurset er arrangeret af dit fagforbund ”Finansforbundet”, da du har mulighed for at deltage i uddannelse på op til 2 uger arrangeret af Finansforbundet. Gå ind på FTF-A’s tast selv service med NemID og brug ”Blanket til deltagelse i uddannelse”.

Tilbage

Kontakt os, hvis du har nogen spørgsmål

Monica Christiansen

Kursusadministrator

Work Life Investment


Tlf. 32 66 13 98

Send e-mail