AM Temadag - Stress – mellem grænseløshed og målstyring - Jylland

Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding
Dato: 13. marts 2018 kl. 10:00 til 13. marts 2018 kl. 16:00
Pris: 0,00 kr.
Ledige pladser: 5
Tilmeldingsfrist: 07.03.2018

Stress - mellem grænseløshed og målstyring

13. marts 2018 kl. 10 – 16

Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 7000 Kolding

 

Hvad kendetegner stress i vores branche og hvordan bliver vi bedre til at sige til og fra på en kvalificeret måde

 

Oplægsholder: Henrik Ankerstjerne fra TeamArbejdsliv   

                                                                                                                                                                             

1.        Velkommen

       Velkomst aktivitet. Hilse på hinanden to og to

       Program og mål for dagen

 

2.        Perspektiver på grænseløshed og målstyring (og selvledelse) med særligt blik på finanssektoren

       Hvad mener vi med grænseløshed i arbejdslivet? Hvordan taler vi om det og hvad betyder det på godt og ondt for hvordan vi trives på arbejdet og udenfor arbejdet? I en blanding af oplæg og dialog indkredser vi hvordan grænseløshed er en særlig udfordring i arbejdsmiljøarbejdet i finanssektoren.

       Hvad betyder målstyring for arbejdsmiljøet. Vi ser nærmere på hvordan målstyring både kan være en fordel og en ulempe for arbejdsmiljøet. Igen med udgangspunkt i oplæg og inddragelse af deltagererfaringer

 

3.        Erfaringer fra jeres arbejdspladser om hvordan grænseløshed og målstyring kan være kilde til stress

       I mindre grupper diskuterer I spørgsmålet. Formålet er at konkretisere hvordan stress med dette udgangspunkt viser sig hos jer. Vi vil danne os et samlet billede af hvilke centrale faktorer, hos jer, der har betydning for at grænseløshed og målstyring kommer til at skabe stress.

 

4.        Living statement

       Hvor går jeres egne grænser i forhold til arbejdet?

 

5.        Stress – hvad er på spil og hvad gør vi ved det?

       Oplæg - Hvad prisen for stress? Hvordan forklarer vi det? Og hvad skal vi være opmærksomme på? Og hvordan får vi en medarbejder vel tilbage på arbejdspladsen?

 

6.        Frokost

 

7.        Opsamling af centrale pointer om Stress

 

8.        Arbejdsmiljørepræsentantens rolle og muligheder i forhold til forebyggelse af stress i egen afdeling

       Hvad er og hvad er ikke mine forpligtelser som AMR i forhold til stress på min arbejdsplads. Vi ser på forpligtelser og ansvarsfordeling mellem arbejdsmiljørepræsentant og leder (m.fl. Tillidsrepræsentant og kolleger)

 

9.        Best practice omkring forebyggelse og håndtering af stress hos jer

       I grupper på tre diskuterer I jeres bedste erfaringer, om forebyggelse og håndtering af stress, fra jeres egen afdeling

       Vi samler op på erfaringerne efterfølgende

 

10.     Kan bedre overblik over egen opgave portefølje bidrage til at reducere stress både for den enkelte og for teamet?

       Vi skal kunne sige ja og nej på et kvalificeret grundlag og det forudsætter at vi har overblik og hvad der er i vente og hvad vi råder over af ressourcer som medarbejder (og som team) - At vi ved hvilken kvalitet der forventes af os - At vi har overblik over hvad vi har sagt ja til og hvem vi leverer til m.m.

Efter kort oplæg om ideen vil I blive præsenteret for udkast til enkle skemaer som kan understøtte den slags overvejelser.

 

11.     Afprøvning af præsenterede værktøjer

       Med udgangspunkt i egne opgaver og hverdag afprøver vi skemaerne

 

12.     Walk and talk om mulighederne i skemaerne og de øvrige input

 

13.     Opsamling og erfaringer i plenum 

 

14.     Tak for idag

 

 

 

Tilbage

Kontakt os, hvis du har nogen spørgsmål

Katrine Dalsbo Silvestre

Kursusadministrator

Work Life Investment


Tlf. 32 66 14 34

Send e-mail