Moms- og afgiftsret

Erhvervsakademi Aarhus, Ringvej Syd 104, 8260 Viby J
Dato: 05. februar 2018 kl. 08:30 til 21. marts 2018 kl. 15:30
Pris: 0,00 kr.
Udsolgt
Tilmeldingsfrist: 19.01.2018

Kurset er for ledige og fratrædende medlemmer.

Forløbet giver en grundlæggende viden om indirekte skatter. Du får kendskab til de primære retskilder, herunder EU-rettens betydning for området.


Vægten vil blive lagt på lovgivningen inden for momsområdet, hvor du får viden om momssystemets virkemåde og opnår færdigheder, der gør dig i stand til at opgøre momsbetalingen og udfylde momsangivelsen for en almindelig virksomhed. Derudover får du forståelse for principper, metoder og lovgivningsteknik inden for øvrige afgifter, navnlig lønsumsafgift og varebaserede punktafgifter samt viden om hovedprincipperne for godtgørelse af energiafgifter i almindelige virksomheder.


Tidspunkt:

5.+8.+19.+22.+26. februar, 1.+5.+8. marts 2018 kl. 8.30-15.30

Aflevering af projekt mandag den 13. marts 2018
Eksamen (mundtlig) den 21. marts 2018 (evt. 22. marts, hvis mange deltagere).

8 undervisningsdage + eksamen 10 ECTS

Forplejning:
Kurset er inkl. forplejning

Når du som ledig registrerer din kursustilmelding hos din A-kasse, skal du skrive, at kurset er arrangeret af dit fagforbund ”Finansforbundet”, da du har mulighed for at deltage i uddannelse på op til 2 uger arrangeret af Finansforbundet. Gå ind på FTF-A’s tast selv service med NemID og brug ”Blanket til deltagelse i uddannelse”.

Tilbage

Kontakt os, hvis du har nogen spørgsmål

Monica Christiansen

Kursusadministrator

Work Life Investment


Tlf. 32 66 13 98

Send e-mail