Lederen mellem tvivl og handlekraft

Best Western Hotel Fredericia, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia
Dato: 07. juni 2018 kl. 09:30 til 07. juni 2018 kl. 16:00
Pris: 250,00 kr.
Ledige pladser: 11
Tilmeldingsfrist: 04.05.2018

Temadagen vil udfolde både handlekraftens og tvivlens styrker og faldgruber. Deltagerne får indblik i, hvordan man kan bruge tvivlen til at kvalificere beslutninger, og hvordan man kan blive mere handlekraftig i sin tvivl.

Som deltager vil du

  • få større indblik i egne tendenser mellem tvivl og handlekraft
  • få et konkret redskab til at belyse komplekse problemstillinger med indbyggede modsætninger og herigennem skabe kvalificerede beslutninger
  • blive skarpere i din kommunikation over for medarbejderne, selvom du stadig er i tvivl om beslutningen. Det vil sige kommunikere klart i ubeslutsomheden.

Lederen i finanssektoren oplever i dag en kompleksitet, der kun er voksende. Krav om omkostningsreduktion, fokus på mere kvalitet for kunden, øgede omsætningskrav og personaleledelse, der skaber teamsamarbejde, motivation og trivsel er hverdag for lederen. Samtidig forventes det, at lederen er handlekraftig, beslutsom og træffer de rigtige valg ind i disse til tider modsatrettede krav. Inde i enhver leder i finansvirksomhederne er der også et menneske, der kan mærke lederrollens menneskelige aspekter af tvivlen, ubeslutsomheden og usikkerheden på, om dette nu også er den rigtige beslutning.

Lederens handlekraft har en masse indlysende kvaliteter, men det har tvivlen også. I stedet for at lederen udelukkende arbejder på at blive mere handlekraftig i sit lederskab, handler det også om at forsone sig med sin tvivl og arbejde på at bruge den konstruktivt i sin ledelse.

Derfor er denne dags budskab: Du skal være handlekraftig og tvivlende.

Formen på dagen vil være en blanding af oplæg, drøftelser og øvelser.

Underviser

Lars Dalby Gundersen er Ledelses- og organisationskonsulent i konsulentfirmaet Clavis Erhvervspsykologi og arbejder primært med udvikling af lederteam og ledere, der skal navigere og skabe handlekraft i organisatorisk kompleksitet.

Foredragsholder

Lars Dalby Gundersen

Tilbage

Kontakt os, hvis du har nogen spørgsmål

Lisa Maria Dalby

Kursusadministrator

Work Life Investment


Tlf. 32 66 14 10

Send e-mail