MAB seminar

Kobæk Strand, Kobækvej 85, 4230 Skælskør
Dato: 16. april 2018 kl. 10:00 til 17. april 2018 kl. 16:00
Pris: 0,00 kr.
Ledige pladser: 8
Tilmeldingsfrist: 01.04.2018

Bliv klog på digital transformation i et strategisk perspektiv

Som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem (MAB) og som samarbejdsudvalgsmedlem (SUB) vil du uden tvivl komme til at beskæftige dig med digital transformation. Dette seminar vil give gøre dig i stand til at forstå de digitale muligheder og udfordringer på det finansielle område endnu bedre.

Det får du med hjem:

·         indblik i den transformation, det finansielle område står overfor

·         forståelse for, hvilke roller og kompetencer der vil blive efterspurgt i fremtiden

·         indblik i, hvordan transformationen påvirker kultur og hvordan man bliver nødt til at ændre organisationen.

·         erfaringsudveksling med andre MAB og SUB

Seminariet er i bygget op omkring en fælles case, der giver os et afsæt for at arbejde med temaet i et strategisk og et taktisk perspektiv.

Vi kommer til at arbejde med, hvad det vil sige at være digital parat og hvad samarbejdsudvalg og bestyrelser bør være opmærksomme på.

Vi kommer til at berøre:

·         digitalisering versus disruption og teknologi

·         digitalt beredskab

·         digitale kompetencer

·         kunstig intelligens

·         blockchain

·         fintech

 

Program

Arbejdsformen bliver en vekselvirkning mellem oplæg og casearbejde den 16. april. Dagen faciliteres af Bente Overgaard fra Flensby og Partners.

 

Mandag den 16. april.

09.30                  Ankomst (Kaffe/the og morgenbrød)

10.00                  Velkommen

10.10                  ”The why”

                             Digitalisering versus Disruption og teknologi

                             Det digitale beredskab

11.40                  Casearbejde

12.25                  Frokost

13.25                  Casearbejde – fortsat

14.15                  Generisk digital kompetence

14.30                  Workshops hhv. MAB og SU-b

17.00                  Forberedelse af dag 2

17.30                  Bio Breake
18.30                  Middag

Den 17. april vil være opbygget af indlæg fra repræsentanter indenfor bankcentral, teknologi og rådgivningsvirksomhed. Dagen afsluttes med erfaringsudveksling.

 

Tirsdag den 17. april.

07.30                  Morgenmad

08.30                  Introduktion til dagen

09.00                  Bankcentral og dens arbejde med bankerne

10.00                  Kunstig intelligens

10.30                  Pause

10.45                  Blockchain

11.15                  Fintech

12.00                  Frokost

13.00                  ”Rådets kasse”

14.00                  Afslutning og drøftelse af emner til seminar 2019

14.30                  Tak for denne gang.

 

Bente Overgaard

Bente Overgaard har omfattende erfaring fra topledelse som koncerndirektør inden for bank, realkredit og forsikring. Erfaringsgrundlaget indbefatter især IT/digitalisering, HR/processer og produktion, organisationsudvikling, diversitet og diversitetsprogrammer, markedsføring, real estate og procurement.

Bente har mange års erfaring med bestyrelsesarbejde fra bank og arbejdsgiverorganisation, IT-selskaber, energisektoren, erhvervsdrivende fonde samt uddannelsesvirksomheder.

Bente er tillige fagchef på CBS Bestyrelsesuddannelserne til bank, forsikring og pension.

Bente er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet og har suppleret med lederuddannelser på Insead, IMD, London Business School samt CBS Bestyrelsesuddannelserne.


Tilbage

Kontakt os, hvis du har nogen spørgsmål

Katrine Dalsbo Silvestre

Kursusadministrator

Work Life Investment


Tlf. 32 66 14 34

Send e-mail