Procesfacilitering - Modul I

Kobæk Strand, Kobækvej 85, 4230 Skælskør
Dato: 29. januar 2018 kl. 10:00 til 30. januar 2018 kl. 16:00
Pris: 0,00 kr.
Ledige pladser: 15
Tilmeldingsfrist: 01.01.2018

Lær kunsten at facilitere mindre og større grupper!

Valgfag på Akademiuddannelsen i ledelse (5 ECTS-point)

Tillidsvalgte kan med procesfacilitering øge medlemmernes styrke og stemme og være en værdifuld sparringspartner for ledelsen. Uddannelsen er relevant både for rigtig mange tillidsvalgte, f.eks.:

Kredsbestyrelsesmedlemmer, der leder møder med tillidsvalgte og når poster, roller og interesseområder skal fordeles i konstitueringen af KB
Tillidsmænd, der skal indsamle OK krav og ønsker
Tillidsmænd og arbejdsmiljørepræsentanter, der vil tage aktiv part i at arbejde med resultatet af APV, værdimålinger m.m. og skabe fundamentet for en god fremadrettet handlingsplan
Du lærer faciliteringsteknikker og modeller, så du kan skabe læring og udvikling på møder og i projekter. Du får både viden om din egen stil som facilitator og evne til at designe de bedste rammer for at skabe involvering, læring og resultater. Der bliver også sat fokus på, hvordan du kan handle etisk og moralsk forsvarligt.

Du får

  • Udviklet din egen rolle og stil som facilitator
  • Redskaber og metoder til at designe og gennemføre processer, der skaber læring, udvikling og resultater 
  • Viden om gruppepsykologi og beslutningsprocesser 
  • Evnen til at navigere etisk forsvarligt på din arbejdsplads

Valgfaget gennemføres over fire undervisningsdage (2 moduler á 2 dage) med hjemmeopgaver imellem. Det afsluttes med en mindre skriftlig opgave (max 8 sider), der er afsæt for dialog til en mundtlig eksamen. Du skal forvente at sætte tid af til at læse op til 400 sider, gennemføre eksperimenter i egen organisation, skrive en opgave på 8 sider og gå til eksamen.


Tilmelding / eksamen
Når du tilmelder dig det første modul, søger Finansforbundet for, at du bliver tilmeldt det andet modul, hvis du bliver udvalgt til uddannelsen. Husk at oplys om du ønsker at gå til eksamen.

Modul I: 29. - 30. januar 2018 på kobæk Strand

Modul II: 26. - 27. februar 2018 på Kobæk Strand

Eksamen foregår den 9. og 10. april 2018 i Finansforbundet.

Bemærk, at de kursister som ønsker at gå til eksamen prioriteres.

Målgruppen
Tillidsmænd, som har gennemgået hele grunduddannelsen, arbejdsmiljørepræsentanter, som har Arbejdsmiljøuddannelsens modul I og II,  kredsbestyrelsesmedlemmer og SUB.

Husk at orientere din virksomhed når du melder dig til, eller hvis du efterfølgende melder afbud.

Tilbage

Kontakt os, hvis du har nogen spørgsmål

Camilla Striib Jensen

Kursusadministrator

Work Life Investment


Tlf. 32 66 14 33

Send e-mail