Persondataforordningen i den finansielle sektor

Finansforbundet, Applebys Plads 5, 1411 København K
Dato: 05. februar 2018 kl. 09:00 til 05. februar 2018 kl. 16:00
Pris: 750,00 kr.
Ledige pladser: 12
Tilmeldingsfrist: 19.01.2018

Temadag: EU persondataforordningen skærper kravene til behandling af persondata på en række områder og indfører et nyt krav om dokumentation af al databehandling og behandlingssikkerheden. Et nyt perspektiv på persondatabeskyttelse er indført med kravet om at gennemføre konsekvensanalyse og risikovurdering, og med at integrere databeskyttelsen i it-arkitektur og design.

Disse krav har særlig betydning i forhold til den digitalisering, automatisering og fintech-udvikling, der foregår i den finansielle sektor og som ændrer dagligdagen og produkterne markant. 

På kurset bliver du introduceret til principperne bag persondatabeskyttelse og opnår indsigt i EU persondataforordningens krav til dataansvarlighed, databehandling og behandlingssikkerhed samt til håndtering af de datarettigheder, som kunder kan påberåbe sig som led i deres ret til at kontrollere egne data.

Du bliver præsenteret for metoder og redskaber til at kortlægge den persondatabehandling, der foregår i din egen organisation, og til at implementere databeskyttelsen i praksis. Undervejs inddrager vi de praktiske udfordringer, du møder i relation til databehandlingen i din egen opgaveløsning.

Materialer

Du vil få tilsendt kursusmateriale og forslag til artikler, der er gode at læse inden kursusstart. Vi benytter online redskaber, så du skal medbringe en PC eller iPad.

Indhold

9.00-10.00
VELKOMST

 • Præsentation og bordet rundt
 • Program og forventninger

INTRODUKTION: retten til kontrol med egne data

 • Persondatabeskyttelse som grundrettighed
 • Datas livscyklus
 • Lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed
 • Compliance og risikovurdering 
 • Særlige danske forhold

10.15-11.00
LOVKRAV

 • Dataansvarlighed
 • Behandlingskravene
 • Datarettigheder
 •  Behandlingssikkerhed
  - ØVELSE: gennemfør PrivacyKompassets basale test (online tool)

11.15-12.00
DATARETTIGHEDER

 • Rettighederne
 • Metoder
 • Behov for procedurer

INDLEJRET DATABESKYTTELSE

 • Design og arkituktur 
 • Standardindstillinger

12.45-13.30
GENNEMSIGTIGHED

 • Ambition
 • Konsekvensanalyse og risikovurdering
 • Politikker
 • Procedurer
  -REFLEKSION: hvad er jeres ambitionsniveau

13.45-15.00
DOKUMENTATION

 • Dataflows
 • Kategorisering af persondata
 • Slettefrister
 • Sikkerhed
  - ØVELSE: tegn et dataflow

15.15-16.00
ROLLER

 • Den dataansvarlige
 • Databehandleren
 • Databeskyttelsesrådgiveren
 • Opgaveansvarlige

EN DATABESKYTTELSESKULTUR

 • Træning
 • Kampagner
 • Dialog og inddragelse 

AFRUNDING

Underviser

Birgitte Kofod Olsen, Partner i Carve Consulting, medstifter af tænkehandletanken Dataethics samt facilitator for DANSK IT's netværk Persondata­beskyttelse i praksis.

Birgitte er partner i Carve Consulting, hvor hun rådgiver virksomheder, myndigheder og organisationer om persondataforordningen, og i den sammenhæng udarbejder gap-analyser, konsekvens- og risikovurderinger samt implementeringsplaner.

 

Foredragsholder

Birgitte Kofod Olsen

Tilbage

Kontakt os, hvis du har nogen spørgsmål

Lisa Maria Dalby

Kursusadministrator

Work Life Investment


Tlf. 32 66 14 10

Send e-mail