Digital transformation - forandringer og IT's nye rolle

Finansforbundet, Applebys Plads 5, 1411 København K
Dato: 20. februar 2018 kl. 09:00 til 20. februar 2018 kl. 16:00
Pris: 750,00 kr.
Ledige pladser: 20
Tilmeldingsfrist: 05.02.2018

Temadag: Den øgede digitalisering og digital transformation giver finanssektoren en række nye muligheder for værdiskabelse men stiller dem også overfor en række udfordringer. Dette stiller samtidig forandrede krav til både IT lederen og IT organisationen, hvis denne værdiskabelse skal finde sted og udfordringerne håndteres.

Udviklingen stiller krav om en ny rolle for IT organisationen og for IT-ledende medarbejdere. IT handler ikke længere ”blot” om at bidrage med optimering, automatisering og integration af nye processer. Nu forventes det også at IT, og dermed IT ledende medarbejdere og IT organisationen, bidrager til innovation og udviklingen af nye services, produkter, platforme, og i nogle tilfælde, helt nye forretningsmodeller.

Men hvad betyder denne udvikling for IT’s rolle i organisationen og ledelse heraf? Det er disse spørgsmål som kurset søger at give svar på.

Udbytte

På kurset øges deltagernes forståelse for Digital Transformation, og hvad den handler om og hvad det nye er (det er jo ikke noget nyt at lede IT f.eks.), samtidig med at deltagerne præsenteres for de organisatoriske kompetencer som transformationen kalder på. Yderligere øger deltagerne deres forståelse for IT organisationens nuværende og fremtidige rolle samt de forventninger som med rette må kunne stilles IT ledende medarbejdere anno 2018.

På kurset får du:

  • Forståelse for den digital transformation i finanssektoren og hvad den stiller af krav til organisationen generelt og IT specifikt
  • Forståelse for IT-organisationers opgaver, kompetencer og transformation
  • Indsigt i de fremtidige krav og forventninger til ledende IT medarbejdere
  • Indsigt i dine egne kompetencer og hvor der er udviklingspotentiale i forhold til at bidrage til virksomheden digitale transformation
  • Mulighed for at møde andre deltagere og diskuter aktuelle IT ledelsesmæssige problemstillinger og udfordringer

Målgruppe og form

Deltag på kurset, hvis du har et ledende ansvar for IT i finanssektoren, eller har et ønske om få dette på sigt. Din stillingsbetegnelse kunne for eksempel være; IT leder, IT udviklingschef, IT konsulent, IT-servicechef, Support chef, IT arkitekt, digitaliseringskonsulent, projektleder eller lignende.

Inden kurset vil du modtage to videoer af 10-15 minutters varighed og samtidig blive bedt og at udfylde et on-line tjek af dine kompetencer, resultatet heraf bedes du medbringe på kurset.

Undervisningen foregår på et højt fagligt niveau, og du vil på kurset blive præsenteret for den nyeste forskning på området, og få rig mulighed for at diskutere og reflektere indholdet i relation til egen praksis. Samtidig vil der være indlagt øvelser og diskussioner, hvorigennem du får mulighed at vidensdele og få inspiration fra andre deltagere.

Efter endt kursus vil du igen modtage to videoer og en refleksionsøvelse med henblik på forankring af det lærte.

Underviser

Karen Melchior Jensen,  Digitaliseringsinstituttet.

Karen har mange års erfaring med IT-ledelse og projektledelse, primært inden for det offentlige. Karen Melchior Jensen har derigennem opnået erfaring med blandt andet ledelse af processer for digital udvikling, håndtering af modstand, generel forandringsledelse og kommunikation samt samarbejdet mellem IT-funktionen og fagområderne.

Foredragsholder

Karen Melchior Jensen

Tilbage

Kontakt os, hvis du har nogen spørgsmål

Lisa Maria Dalby

Kursusadministrator

Work Life Investment


Tlf. 32 66 14 10

Send e-mail