Spar Nord Kreds Tillidsmandsseminar 2018

Best Western Hotel Fredericia, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia
Dato: 13. september 2018 kl. 09:30 til 14. september 2018 kl. 15:00
Pris: 0,00 kr.
Udsolgt
Tilmeldingsfrist: 10.08.2018

De seneste års markante ekspansion og udvikling af Spar Nord Bank fra en primært lokal/regional bank til en markant landsdækkende bank med en række opkøb af andre pengeinstitutter samtidig med nye arbejdsformer/ændrede snitflader, ny datacentral, digitalisering og senest ny lokalaftale om fagligt arbejde har naturligt også sat sit præg på kreds og tillidsmænd.

Sådanne ændringer i både struktur og strategi ændrer også kultur og hverdag for både ledere og medarbejdere. Og rollen og opgaven som tillidsmand bliver dermed i endnu højere grad at kunne skabe mening i arbejde og hverdag for de medarbejdere, der oplever ændringerne – men også i den løbende dialog med ledelsen. Det kræver skærpet fokus på, hvad der skal til for at forstå, tolke og skabe mening i forandringerne og at kunne træde kompetent ind i dialogen med ledelsen om at sikre mening og retning på en arbejdsplads, der udvikler sig så markant.

Derfor er meningsskabelse sat på dagsordenen. Formålet er at sikre, at I som tillidsmænd har en klar og konkret forståelse af, hvad meningsskabelse betyder, og hvordan du aktivt kan arbejde med det i rollen som tillidsmand. Konsulent David Karstensen vil guide os igennem dette emne.

På seminaret sætter vi også fokus på trivsel. Med inspiration i oplæg fra foredragsholder John Harmsen arbejder vi med, hvordan vi kan sætte trivsel og arbejdsglæde på dagsordenen.

Vi gør opmærksom på, at navn- og mailoplysninger på alle tilmeldte til dette arrangement vil blive videregivet til underviser, kursusudbyder og konferencested til brug for deres afvikling af arrangementet. Vi deler ikke dine oplysninger med de øvrige kursusdeltagere.

Vi glæder os til et spændende seminar.

Bestyrelsen i Spar Nord Kreds

Tilbage

Kontakt os, hvis du har nogen spørgsmål

Sanne Krog Lund

Administrator

Work Life Investment


Tlf. 32 66 14 05

Send e-mail