Sagsbehandleruddannelsen for assurandører - Dag 1

Finansforbundet, Applebys Plads 5, 1411 København K
Dato: 18. januar 2018 kl. 09:30 til 18. januar 2018 kl. 16:45
Pris: 0,00 kr.
Venteliste
Tilmeldingsfrist: 30.11.2017

Uddannelsens indhold og opbygning
Sagsbehandleruddannelsen er for dig, som har medlemsrådgivning tæt inde på livet, og hvor sagsbehandling efterhånden fylder en del i dit faglige arbejde. Med afsæt i tankerne om Union Governance og God Sagsbehandlingsskik ønsker du at bidrage til, at Finansforbundet giver medlemmerne en kompetent og professionel sagsbehandling.


I uddannelsesforløbet præsenteres du for værktøjer og metoder til

  • at afdække medlemmets verdensopfattelse, ønsker og behov
  • at indsamle og dokumentere relevante data
  • at klarlægge dit mandat
  • at kortlægge sagens processuelle forløb - herunder de fagretlige regler.

Forløbet er bygget op omkring en lang række cases, som er målet assurandører, hvor du arbejder med juridiske problemstillinger, som ligger i forlængelse af niveauet på Grunduddannelsen. Dette er bl.a. ansættelsesforholdets ophør, vilkårsændring, samt ligebehandling og forskelsbehandling.
Samtidig får du vendt blikket indad i forhold til at arbejde loyalt med medlemmets ønsker inden for rammerne af din rådgivning.


Uddannelsen er tilrettelagt som et workshopforløb, der indeholder tre heldags workshops og to netværksmøder over en periode på ca. 4 måneder. Netværksdagene aftales indbyrdes blandt deltagerne i de fire netværk, som etableres på det første forløb. Der er mødepligt til alle dage. Efter kurset er der en individuel, afsluttende opgave (case + elektronisk multiple choice), som skal vise deltagernes forståelse for og anvendelse af stofområderne.


På uddannelsen får du bogen "Funktionærret", som advokat Lars Svenning Andersen har skrevet. Helle Hjorth Bentz fra FTF holder et indlæg om Klageinstansen på din sidste workshopdag, og det er også hende, som godkender den afsluttende, individuelle opgave, som skal afleveres efter uddannelsens dag 3.


Målgruppen for uddannelsen
Denne uddannelsen er for Assurandører, som besidder sagsbehandler opgaver og som har gennemført Finansforbundets grunduddannelse.


Datoer
Dagene foregår den 18. januar 2018, den 1. marts 2018 og den 5. april. Herefter vil der være en eksamensperiode, som du hører nærmere omkring.

Netværksdage
På uddannelsen skal der også afholdes 2 netværksdage hhv. mellem dag 1 og dag 2 og igen mellem dag 2 og dag 3.

Du vil høre mere om netværksdagene og netværksgrupperne.

Undervisere
Konsulenter fra Finansforbundet.


Du skal kun tilmelde dig Sagsbehandleruddannelsen - Dag 1. Finansforbundet sørger for at tilmelde dig til Dag 2 og Dag 3.

Bemærk, når du tilmelder dig kommer du i første omgang på venteliste. Du vil efterfølgende få besked, når vi har tjekket, at du opfylder kriterierne for målgruppen.

Husk at orientere din virksomhed når du melder dig til, eller hvis du efterfølgende melder afbud.

Tilbage

Kontakt os, hvis du har nogen spørgsmål

Camilla Striib Jensen

Kursusadministrator

Work Life Investment


Tlf. 32 66 14 33

Send e-mail