FTF Region Hovedstadens årsmøde

, BUPL Storkøbenhavn, Lindevænget 19, 2750 Ballerup,
Dato: 27. november 2017 kl. 16:00 til 27. november 2017 kl. 21:00
Pris: 0,00 kr.
Ledige pladser: 50
Tilmeldingsfrist: 20.11.2017

Mødet indledes med et oplæg af FTF’s formand Bente Sorgenfrey – ”Formand for FTF gir en status på LO/FTF samarbejdet, samt kommer med vurderinger af den politiske situation, herunder trepartsforhandlinger, Finanslov mm.”

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Regionsbestyrelsens beretning
3. Indkomne forslag
4. Regnskab
5. Budgetforslag
6. Valg i sektionerne af medlemmer og personlige suppleanter for disse til regionsbestyrelsen (valg for 2 år)
7. Valg af 2 revisorer (valg for 2 år)
8. Valg af 2 revisorsuppleanter (valg for 2 år)
9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være regionsbestyrelsen i hænde senest fire uger før årsmødet, den 30. oktober 2017 – og skal sendes til sekretariatet på mail: ftf-hovedstaden@bupl.dk

Den endelige dagsorden meddeles kontaktpersonerne og kan ses på FTF Region Hovedstadens hjemmeside senest den 13. november 2017.
FTF Region Hovedstadens årsmøde slutter med besøg af standupkomiker Michael Schøt og middag.

Alle kan deltage i årsmødet.

Tilmelding til mødet skal ske senest torsdag den 20. november 2017, på FTF-Hovedstadens hjemmeside: https://www.ftf.dk/aktuelt/artikel/aarsmoede-2017-1/

Hver organisation har én stemme på årsmødet. Der kan begæres afstemning efter medlemstal. I så tilfælde har hver organisation et antal stemmer lig med organisationens antal aktive medlemmer i regionen pr. den 1. januar 2017. Organisationerne kan indgå valgforbund.

Alice Linning
Formand
FTF Region Hovedstaden

Tilbage

Kontakt os, hvis du har nogen spørgsmål

Linda Fauerholm

Økonomisk-politisk konsulent

Politikudvikling


Tlf. 32 66 14 77

Send e-mail