FTF Region Nordjyllands årsmøde

, BUPL, Niels Jernes Vej 8 B, Aalborg Øst,
Dato: 22. november 2017 kl. 17:00 til 22. november 2017 kl. 21:00
Pris: 0,00 kr.
Ledige pladser: 50
Tilmeldingsfrist: 16.11.2017
  • 17.00-18.30 Oplæg og debat ved Bente Sorgenfrey, formand for FTF
  • 18.30 – 19.15 Spisning
  • 19.15 – 19.30 Opstilling af kandidater til bestyrelsen i sektionerne
  • 19.30 – 21.00 Afvikling af årsmøde

Tidsplanen er foreløbig og kan eventuelt flyttes rundt på, men tidsrammen ligger fast;

Hver organisation har som udgangspunkt én stemme. Alle medlemmer er velkomne.

Tilmelding til spisning sendes senest tirsdag den 16. november til:lisesteen@mail.tele.dk
 

Dagsorden:

1. Formalia

• valg af dirigent
• valg af referent

2. Bestyrelsens beretning

3. Indkomne forslag (forslag sendes til formanden senest 14. november)

4. Fremlæggelse af regnskab 2015 og 2016

5. Forslag til budget 2018 og 2019

6. Valg af 9 repræsentanter og suppleanter til regionsbestyrelsen (5 fra K – 2 fra S – 2 fra P)

7. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter

8. Eventuelt


Uddybende materiale udsendes den 8.november.

 

Søren Eriksen                         
Formand for FTF Region Nordjylland
seriksen@dlf.org

Tilbage

Kontakt os, hvis du har nogen spørgsmål

Linda Fauerholm

Økonomisk-politisk konsulent

Politikudvikling


Tlf. 32 66 14 77

Send e-mail